Internationell skatterätt

E-bok Internationell skatterätt | Karnov Group

Denna bok behandlar den internationella inkomstskatterätten i ett svenskt perspektiv.

Den består av tre delar. Den första delen omfattar de centrala delarna av den svenska internationella skatterätten, såsom reglerna om skattskyldighetens omfattning för fysiska och juridiska personer, sexmånaders och ettårsreglerna, CFC-reglerna och regler om gränsöverskridande resultatutjämning.

I den andra delen, skatteavtalsrätten, avhandlas bl.a. folkrättens huvuddrag, införlivning av skatteavtal samt tillämpning och tolkning av skatteavtal.

I den tredje, EU-skatterätten, behandlas bl.a. förhållandet mellan EU-rätten och nationell rätt, principen om tilldelade befogenheter, regleringen av direkta skatter i Lissabonfördraget, EU-domstolens praxis och den delen avslutas med författarens synpunkter på den rådande harmoniseringsordningen.

Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv är i första hand avsedd som lärobok vid universitet och högskolor i ämnet internationell skatterätt. De genomgående hänvisningarna till rättskällor gör boken användbar också för praktiskt verksamma.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 5
Sidor 168
ISBN 978-91-44-07645-4

Författare

Lars Pelin

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert