Internationell beskattning

E-bok Internationell beskattning | Karnov Group

Internationell beskattning har under de senaste åren blivit ett alltmer betydelsefullt område.

Den här boken behandlar intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt. Inom området för intern internationell skatterätt beskriver författaren hur Sverige bestämmer sin beskattningsmakt utåt. I avdelningen om skatteavtalsrätt förklaras metoden att tillämpa skatteavtal enligt en steg för steg-modell.

Stort utrymme ägnas åt OECD:s modellavtal för utformning och tolkning av skatteavtal. Inom området för EU-skatterätt behandlas EU-domstolens praxis enligt vilken nationell skattelagstiftning i många fall har förklarats vara i strid mot de grundläggande friheterna. Etableringsfriheten och de fria kapitalrörelserna ägnas särskilt stort utrymme. Den av EU-domstolen utvecklade rule of reason-doktrinen diskuteras ingående. Samtliga direktiv på den direkta beskattningens område behandlas.

Denna upplaga är väsentligt omarbetad mot bakgrund av både ny lagstiftning och ny rättspraxis från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Ett betydande utrymme ägnas åt 2012 års ränteavdragsbegränsningar inom företagsskattesektorn, särskilt vad gäller förenligheten med EU-rätten.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 4
Sidor 448
ISBN 978-91-44-10282-5

Författare

Mattias Dahlberg

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert