IMPAKT - Skatter och avgifter i Sverige

E-bok IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige | Karnov Group

IMPAKT -  Skatter och avgifter i Sverige är en bok såväl för det svenska näringslivet som för andra som vill orientera sig översiktligt beträffande skatter och avgifter i Sverige.

Boken ingår i förlagets IMPAKT-serie. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Genom förkortningen IMPAKT får läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende vilka skatter och avgifter som normalt berör en företagare. IMPAKT ger också en uppfattning av bokens huvudsakliga innehåll:- Boken inleds med direkt skatt, kapitlet Inkomstskatt (I).

I kapitlet Företagsbeskattning behandlas just företagsbeskattningen med betoning på inkomstskatt varvid bl.a. vissa jämförelser görs med den vanligaste indirekta skatten, mervärdesskatt (moms), och med den civilrättsliga redovisningsrätten.

I kapitlen Mervärdesskatt (moms) (M) respektive Tull och punktskatter (T+P) behandlas särskilt mervärdesskatt samt de båda andra vanligaste indirekta skatterna, tull och punktskatt.- I kapitlet Källskatt (skatteavdrag) och arbetsgivaravgifter m.m. (K+A) behandlas bl.a. skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.- Andra skatter och avgifter berörs i kapitlet Övrigt om skatter och avgifter.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 164
ISBN 978-91-7615-191-4

Författare

Björn Forssén

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert