IMPAKT - Avtal och momsavdrag

E-bok IMPAKT – Avtal och momsavdrag | Karnov Group

IMPAKT - Avtal och momsavdrag är den tredje boken i IMPAKT-serien, som ges ut på detta förlag.

De båda tidigare är IMPAKT - studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt respektive IMPAKT - Momsnyckeln. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. IMPAKT - Avtal och momsavdrag är en självständig bok, men kompletterar också de båda andra i serien.

I denna bok fortsätter fördjupningen avseende momsen. Författaren behandlar här vissa frågor om avtal i förhållande till rätten till avdrag för ingående moms i olika verksamheter. Denna bok är avsedd att ge de studerande stöd för att bemästra bl.a. så pass avancerade kursmål som att förstå och kunna hantera ett momsproblem som kräver en alternativ avtalskonstruktion civilrättsligt sett än vad som kan ha föreslagits i ett utkast till avtal eller som framgår av ett färdigt avtal som är föremål för bedömning.

Boken är skriven från en köpares perspektiv och behandlar således i första hand rätten till avdrags- eller återbetalningsrätt för ingående moms på förvärv i aktuell verksamhet. Emellertid är det främst en ansats för att ge läsaren ett kom-ihåg, och boken fungerar som checklista också för säljaren och dennes rådgivare, när det gäller att gå igenom skatteimplikationer avseende det avtal som är under utarbetande eller föremål för omförhandling. Dessutom ger boken samtidigt uppslag till att därvidlag beakta också andra skatter och avgifter, t.ex. punktskatt och inkomstskatt.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 65
ISBN 978-91-7615-184-6

Författare

Björn Forssén

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert