IFRS - i teori och praktik

E-bok IFRS – i teori och praktik | Karnov Group

IFRS används numera i ett stort antal länder i världen, och är obligatoriskt för noterade företag inom EU. IFRS - i teori och praktik behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS, med undantag för standarder som enbart berör en enskild bransch och rena upplysningsstandarder.

Varje kapitel inleds med en kort introduktion till området och avslutas med en sammanfattning av innehållet. Till varje kapitel finns ett antal instuderingsfrågor och övningar. Lösningar på dessa finns sist i boken. IFRS används numera i ett stort antal länder i världen, och är obligatoriskt för noterade företag inom EU

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 5
Sidor 526
ISBN 978-91-523-5434-6

Författare

Anna Karin Pettersson

Jan Marton

Marie Lumsden

Pernilla Lundqvist

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert