Ideella föreningar

E-bok Ideella föreningar | Karnov Group

Det här är den perfekta handboken för dig som är engagerad i en ideell förening.

Boken är idealisk om du exempelvis sitter i föreningens styrelse, är verksam i någon sektion, är föreningsrevisor eller helt enkelt är en intresserad medlem. Du får raka besked om majoritetskrav, jäv, protokollpublicering och i andra frågor där okunskap tenderar att skapa osämja. Boken är heltäckande när det gäller juridik, skatt, ekonomi och den praktiska skötseln av en ideell förening.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 9
Sidor 275
ISBN 978-91-7695-007-4

Författare

Björn Lundén

Jan Lindblad

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert