Hyreslagarna

E-bok Hyreslagarna | Karnov Group

I denna hyresrättsliga klassiker kommenteras Hyreslagen m.fl. lagar paragrafvis av Ulf Skoru Tomas Underskog.

Den nya nionde upplagan har utvidgats med över 100 sidor och lagändringar fram till december 2013 har beaktats. Det gäller bl.a. införandet av förenklade regler om delgivning med aktiebolag, nya bestämmelser om medlingssammanträden vid hyresnämnden och om nämndens rätt numera att stadfästa en förlikning genom beslut.


En ny lag om uthyrning av egen bostad (bostadsrätt, villa) har införts 2013 och den kommenteras. Uppemot 100 nya avgöranden, främst från Högsta domstolen och hovrätterna, omnämns och belyses och det gäller även inte publicerade hovrättsdomar avseende både lokal- och bostadshyra.


Ulf Skorup och Tomas Underskog har tidigare arbetat vid dom-stolar och är advokater vid Advokatfirman Åberg &, Co i Stockholm med särskild inriktning på fastighetsrätt.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 9
Sidor 400
ISBN 978-91-7610-516-0

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert