Handbok för medling i affärstvister

E-bok Handbok för medling i affärstvister | Karnov Group

I den här boken lotsas vi genom medlingsprocessens olika faser. Med hjälp av exempel, praktikfall och tips på frågeställningar ges en grund för att arbeta som medlare i affärstvister.

Boken tar bland annat upp:

  • När man bör använda medling
  • Vad som utmärker en bra medlare
  • Olika konflikttyper och tvistens stadier
  • Olika faser i en typisk medling
  • Kommunikation mellan medlare och parter i processen
  • Medlarens styrning av processen
  • Förberedelsearbetet som en lärandeprocess
  • Etiska frågor
  • Regler och juridik

Handbok för medling vänder sig till yrkesverksamma jurister, men även till företagsledare som behöver hantera och fatta beslut i tvister.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 160
ISBN 978-91-47-09477-6

Författare

Erik M. Runesson

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert