Förmåner - skattefritt och skattepliktigt

E-bok Förmåner | Karnov Group

Förmåner ger dig full koll på den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner – både ur företagets och ur den anställdes synvinkel.

Detta är en praktisk uppslagsbok där du hittar den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. En del förmåner beskattas fullt ut. Andra beskattas enligt ett förmånligt schablonvärde, medan vissa är helt skattefria.

Boken ger många praktiska tips.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 12
Sidor 355
ISBN 978-91-7695-076-0

Författare

Karin Fyhr

Zara Fröroth

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert