Företagsförvärv

E-bok Företagsförvärv | Karnov Group

Författare är Robert Sevenius . Företagsförvärv är en allomfattande bok för praktiker och studenter som på ett och samma ställe vill sätta sig in i alla delar av transaktionsprocessen vid företagsförvärv.

Det rör sig såväl om de viktiga strategiska och organisatoriska frågorna som om de intrikata rättsliga och finansiella frågorna. Transaktionsprocessen beskrivs utifrån olika former - bl.a. köparinitierad transaktion, auktionsprocess och publika bud. I anslutning till formerna finns arbetsplaner och taktiska tips.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 2
Sidor 520
ISBN 978-91-44-07644-7

Författare

Robert Sevenius

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert