Fåmansföretag

E-bok Fåmansföretag | Karnov Group

FÅåmansföretag är en utförlig genomgång av de skatteregler som gäller för fåmansföretag och ägare till fåmansföretag.

Boken behandlar bland annat utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget, inlåning och aktieägartillskott, förbjudna lån och uthyrning. En utförlig deklarationshandledning för blanketterna K10, K12 och K13 ingår också.Boken är uppdaterad med de nya löneunderlagsreglerna.

En stor del av boken handlar om de möjligheter till skatteplanering som fåmansföretag och fåmansdelägare har, t ex för att minimera tjänstebeskattning av kapitalvinster. Interna aktieöverlåtelser och skalbolagsaffärer beskrivs utförligt i boken.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 11
Sidor 416
ISBN 978-91-7695-023-4

Författare

Kjell Sandström

Ulf Bokelund Svensson

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert