EU-rätt

E-bok EU-rätt | Karnov Group

Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i Europeiska unionen och därmed bundet av EU:s rättsordning.

Men EU-rätten påverkar inte bara Sverige som medlemsstat, utan också de människor och företag som bor och verkar i landet.I praktiken finns det knappast något nationellt definierat politik- eller rättsområde som undgår att, direkt eller indirekt, påverkas av den lagstiftning som antas i Bryssel och de domar som meddelas av domstolarna i Luxemburg.

Utan att överdriva kan därför anslutningen till EU sägas vara den enskilt viktigaste händelse som inträffat för svensk rätt i modern tid. EU-rätt beskriver huvuddragen i EU:s rättsordning ur ett såväl konstitutionellt och institutionellt som materielrättsligt perspektiv, med beaktande av de förändringar som följer av Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009.

Boken, som inte kräver några särskilda förkunskaper, är i första hand tänkt att användas som en introduktion till EU-rätten på universitets- och högskoleutbildningar, men vänder sig också till den intresserade medborgaren och personer som i sitt arbete behöver grundläggande kunskaper i ämnet.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 136
ISBN 978-91-47-09478-3

Författare

Johan Lindholm

Mattias Derlén

Staffan Ingmanson

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert