EU:konstitution

E-bok EU:Konstitution | Karnov Group

Hur ska EU egentligen förstås som rättsordning? Är EU en egen rättsordning, på samma sätt som medlemsstaternas rättssystem, med institutioner med självständiga befogenheter?

EU - Konstitution, Institution, Jurisdiktion är en lärobok som ger en lättillgänglig och övergripande förståelse för EU:s framväxt, särdrag och funktion som rättsordning.

Bokens tyngdpunkt ligger på att förklara EU:s institutionella och konstitutionella aspekter med utgångspunkt i EU-rätten så som den ser ut efter Lissabonfördragetsikraftträdande 2009. I boken behandlas både EU:s institutionella organisation och de regler och principer i EU-rätten som reglerar grunderna, omfattningen och gränserna för EU:s befogenheter. För att skapa en djupare förståelse av EU som rättsordning, ger boken också ett historiskt perspektiv på EU:s framväxt och utveckling.

EU - Konstitution, Institution, Jurisdiktion är särskilt tänkt som en introduktionsbok i EU-rätt för svenska juriststudenter, men kan med fördel läsas även av andra med intresse av att förstå EU:s karaktär som rättsordning.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 296
ISBN 978-91-47-09049-5

Författare

Linda Gröning

Ola Zetterquist

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert