Enskilt anspråk

E-böcker Enskilt anspråk | Karnov Group

Praktisk process III behandlar handläggningen av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott.

Det är i många fall oklart vilka handläggningsregler som skall tillämpas på målsägandens talan: de för tvistemål eller de för brottmål. Författaren diskuterar denna fråga utifrån praxis, förarbeten och doktrin, men för också fram egna synpunkter på rättsläget.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 2
Sidor 150
ISBN 978-91-7678-748-9

Författare

Roberth Nordh

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert