Ekonomiska föreningar

E-bok Ekonomiska föreningar | Karnov Group

Boken förklarar utförligt och med många exempel hur man driver en ekonomisk förening (kooperativ).

Du läser om allt från föreningens bildande till deklaration och beskattning. Boken är uppdaterad med de omfattande lagändringar som gäller från 1 juli 2016.

Boken är lämplig för alla som är engagerade i en ekonomisk förening (styrelseledamöter, medlemmar och revisorer) och för redovisningskonsulter och andra som hjälper ekonomiska föreningar med ekonomi och redovisning.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 14
Sidor 246
ISBN 978-91-7695-046-3

Författare

Björn Lundén

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert