Civilrätt

E-bok Civilrätt | Karnov Group

Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper:- immaterialrätt- fastighetsrätt- associationsrätt- arbetsrätt- skadeståndsrätt- försäkringsrätt och familjerätt.

I denna 24:e upplaga har revideringar gjorts bl.a. med anledning av ny lagstiftning om arv, avtalsvillkor, diskriminering, distansavtal, förvaltare, gode män, konsumentkrediter, konsumentköp, näringsförbud och äktenskap.Till denna bok hör Civilrätt Övningsbok av Stefan Zetterström, som också utkommit i en ny uppdaterad upplaga.

Om författarna: C.G. Björling var bokens ursprungliga författare. Han efterträddes av Åke Malmström som efterträddes av Anders Agell. Tore Sigeman författade under 1977- 2012 kapitlet om arbetsrätt. Sedan 2010 är Christina Ramberg ansvarig för revidering av boken.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 24
Sidor 448
ISBN 978-91-47-11260-9

Författare

Christina Ramberg

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert