Bouppteckning & Arvsskifte

E-bok Bouppteckning & Arvskifte | Karnov Group

Bouppteckning &  Arvsskifte visar steg för steg hur du upprättar en korrekt bouppteckning och hur ett slutligt arvskifte genomförs.

Du får en utförlig genomgång av alla frågor som blir aktuella vid ett dödsfall, exempelvis frågor om arvsordning, dödsbodelägarkrets, bodelning mellan makar eller sambor, testamenten och värdering av tillgångar och skulder.


Tydliga exempel visar hur alla dokument kan utformas.Boken är skriven på begriplig svenska och innehåller många praktiska exempel som underlättar förståelsen.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 8
Sidor 198
ISBN 978-91-7027-942-3

Författare

Anna Molin

Björn Lundén

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert