Bokslutsanalys - att tolka bokslut och årsredovisningar

E-bok Bokslutsanalys | Karnov Group

Bokslutsanalys är boken för alla som vill lära sig läsa, förstå och tolka information från bokslut och årsredovisningar.

Här beskrivs utförligt hur man gör olika slags analyser. Vi gör en praktiskt inriktad genomgång av bokslutets olika delar. Vi går även igenom skillnaderna mellan bokslut i olika företagsformer, nyckeltalsanalys, konkurrentbevakning, företagsvärdering, datoriserad analys mm.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 5
Sidor 220
ISBN 978-91-7027-851-8

Författare

Jens Nyholm

Björn Lundén

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert