Bevisrätt A

E-böcker Bevisrätt A| Karnov Group

Praktisk Process VI inleder en tredelad översikt över bevisrätten. Bevisrätt A tar upp allmänna bevisfrågor, av betydelse i både tvistemål och brottmål.

Det är fråga om parts ansvar för bevisningen, hur bevis ska presenteras och dokumenteras samt förekomsten av särskilda bevisförbud. Den särskilda regleringen beträffande förhör med part, målsägande och vittne behandlas, liksom reglerna om sakkunnig, skriftlig bevisning och syn. Förutom hänvisning till praxis, förarbeten och litteratur förmedlar författaren egna tankar och synpunkter i praktiskt rättstillämpningsfrågor.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 125
ISBN 978-91-7678-732-8

Författare

Roberth Nordh

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert