Avtal

E-böcker Avtal | Karnov Group  |  Bättre Beslut Snabbare

Avtal är en praktisk handbok om hur du skriver olika typer av avtal och kontrakt.

Boken går punkt för punkt igenom vilka delar som ska ingå i ett avtal och hur du undviker fallgropar. Typiskt för avtal är att de spän­ner över lång tid och kan vara svåra att ta sig ur. Därför är det en för­del att ha insik­ter i hur ett avtal upp­rät­tas och vilka reg­ler som gäl­ler om man inte avta­lar särskilt i en fråga.

Boken innehåller exempel på hur de vanligaste avtalsbestämmelserna kan utformas. Bland annat när det gäller avtalstid, uppsägning av avtalet, betalningsvillkor, leveransvillkor, konkurrensförbud, sekretess, äganderättsförbehåll, säkerheter, dröjsmålsränta och betalningspåminnelser.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 4
Sidor 217
ISBN 978-91-7027-926-3

Författare

Anna Molin

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert