Att avsluta en anställning

E-bok Att avsluta en anställning | Karnov Group

Boken beskriver på ett lättfattligt sätt hur en anställning kan avslutas och i vilka situationer det är tillåtet att säga upp eller avskeda en anställd.

Reglerna är komplicerade och misstag kan bli kostsamma.I boken finns exempel på uppsägningsbesked, varning, besked om avskedande och andra viktiga dokument.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 270
ISBN 978-91-7027-609-5

Författare

Anna Molin

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

TESTA KARNOV JURIDIK
Efterfråga offert