Att avsluta en anställning

E-bok Att avsluta en anställning | Karnov Group

Med boken Att avsluta en anställning minimerar du risken för felaktiga uppsägningar.

Boken beskriver på ett lättfattligt sätt hur en anställning kan avslutas och i vilka situationer det är tillåtet att säga upp eller avskeda en anställd. Reglerna är komplicerade och misstag kan bli kostsamma.

I boken finns exempel på uppsägningsbesked, varning, besked om avskedande och andra viktiga dokument.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 3
Sidor 270
ISBN 978-91-7695-091-3

Författare

Anna Molin

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert