Arbetsrätt

E-bok Arbetsrätt | Karnov Group

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten.

Författare är Anderz Andersson, Örjan Edström och Lars Zanderin. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal.


Regelverket kring anställning och anställningsskydd, omplaceringar, arbetsskyldighet, arbetsmiljö m.m. belyses. Vidare behandlas på dessa områden EU-arbetsrättens inverkan på den svenska lagstiftningen. Ett antal instuderingsfrågor underlättar inlärningen.


Arbetsrätt passar som lärobok vid högskolans juridiska introduktionskurser och i andra kurser som behandlar grundläggande arbetsrätt. Ett annat användningsområde är facklig utbildning och personalutbildning för anställda som behöver grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 216
ISBN 978-91-47-11100-8

Författare

Anderz Andersson

Lars Zanderin

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert