Anställning, Uppsägning, Avsked

E-bok Anställning, Uppsägning, Avsked | Karnov Group

Vilka typer av anställningsformer finns det och hur ingår man ett anställningsavtal? Hur går ett uppsägningsförfarande till och vilka regler gäller vid avsked? När måste man kontakta facket? Och vad gör man om man skulle hamna i en tvist?

Anställning, Uppsägning, Avsked är en helt ny bok med syfte att ge praktisk vägledning och kunskap om anställningar - både hur de ingås och hur de avslutas. Boken inleds med ett introducerande avsnitt i arbetsrättens grunder: lagar, rättspraxis, kollektivavtal och det enskilda anställningsavtalet.


Nästkommande avsnitt behandlar anställningsförfarandet på djupet för att sedan grundligt beskriva avslutande av anställningar. Både vad som gäller när det är arbetstagaren respektive arbetsgivaren som vill avsluta anställningen. Sist i boken behandlas den allvarliga situationen avsked och vad som händer om man hamnar i tvist. Anställning, Uppsägning, Avsked innehåller också ett antal praktiska mallar.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva -
Sidor 125
ISBN 978-91-523-1793-8

Författare

Louise D'Oliwa

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert