Allmän förvaltningsrätt

E-bok Allmän förvaltningsrätt  | Karnov Group

Boken behandlar problem som är gemensamma för hela förvaltningsrättens område, framför allt frågor om den offentliga förvaltningens organisation och verksamhetsformer.

Huvudvikten har lagts vid reglerna om förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna samt om de administrativa rättssäkerhetsreglerna. Den nya upplagan, den 26:e i ordningen  är uppdaterad och aktualiserad på grund av nyheter i lagstiftning, rättspraxis och litteratur.


Den innehåller också tydligare Europarättsliga kopplingar samt en mer ingående behandling av hur ärendelagen används inom mark- och miljöområdet.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 26
Sidor 280
ISBN 978-91-47-11486-3

Författare

Håkan Strömberg

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert