Äktenskap, Samboende och Partnerskap

E-bok Äktenskap, Samboende och Partnerskap | Karnov Group

I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden.

Den numera upphävda lagen om registrerat partner­skap för två personer av samma kön behandlas också.Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum.


Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap och partnerskap samt förmögenhetsrättsliga förhål­landen för såväl makar som registrerade partner och sambor. Dessutom diskuteras rättspolitiska frågor, ibland med internationella jämförelser.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 5
Sidor 308
ISBN 978-91-7678-798-4

Författare

Anders Agell

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert