Äktenskap, Samboende och Partnerskap

E-bok Äktenskap, Samboende och Partnerskap | Karnov Group

I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Den numera upphävda lagen om registrerat partnerskap för två personer av samma kön behandlas också, eftersom lagen fortsätter att vara tillämplig för de samkönade par som tidigare registrerat partnerskap och som hittills inte gjort om det till ett äktenskap.

Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum. Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap samt förmögenhetsrättsliga
förhållanden för såväl makar som registrerade partner och sambor. Dessutom diskuteras rättspolitiska frågor, ibland med internationella jämförelser.

Boken är främst avsedd att vara en lärobok i äktenskaps- och samborätt för juridikstuderande. Den kan också ge vägledning för alla som, yrkesmässigt eller privat, kommer i kontakt med olika juridiska frågor som kan uppstå i samband med de relationer som berörs i boken.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 6
Sidor 330
ISBN 978-91-7678-884-4

Författare

Anders Agell

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert