E-böcker

Digitala böcker som ger ett juridiskt bibliotek där allt innehåll i böckerna är fullt sökbart och publiceras i ett läsvänligt läge direkt på skärmen. Det redan omfattande antalet böcker utökas hela tiden med nya titlar.

Juridiskt bibliotek i Karnov
Med Karnovs e-böcker har du ditt personliga bibliotek inom en armlängds avstånd. Du kan smidigt navigera dig mellan olika titlar och söka fritt i böckerna. Du har obegränsade utskriftsmöjligheter och kan enkelt kopiera valda kapitel eller texter till en befintlig rättsutredning.

Effektiv och smidig tillgång
Du har full tillgång till böckerna direkt i Karnov och kan enkelt följa hänvisningar till gällande lagstiftning och rättspraxis. Du kan nå dina böcker från din smartphone, surfplatta eller dator var du än befinner dig. Det redan omfattande antalet böcker utökas hela tiden med nya titlar. Förutom vår egen utgivning finns i dag ett flertal titlar från Liber, Studentlitteratur, Björn Lundén, Iustus, Sanoma Utbildning och Melker Förlag.

 

Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen