Börsrätt

Relevant lagstiftning inom börs- och finansrätt samlat på ett och samma ställe tillsammans med avgöranden från börser och MTF:er, Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt en komplett samling relevanta vägledningar och policyer. Tjänsten omfattar även löpande nyhetsbrev samt övrigt för området relevant material.


Börsrätt – komplett regelverk för börsbolag och deras rådgivare


Tjänsten Börsrätt innehåller regelverk och avgöranden från börser och MTF:er, Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt en komplett samling relevanta vägledningar och policyer. Vi har också samlat relaterade dokument såsom direktiv och författningar som berör aktiemarknaden, offentliga uppköp samt bolagsstyrning både nationellt och på EU-nivå. Allt finns på ett och samma ställe, och allt är sökbart.


Nyhetsuppdateringar varje månad
Dennis Westermark och Ola Svanberg skriver varje månad ett nyhetsbrev på området börsrätt. De är båda advokater på Advokatfirman Westermark Anjou, i vilken Dennis Westermark också är delägare.

 

Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Börsrätt köps som tillval i Karnov Standard

Karnov TOTAL

Börsrätt ingår i Karnov Total

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen