Affärsinformation

Sökning i register efter information om företag, personer, fastigheter och fordon i Karnov via InfoTrader AB.

Behöver du ta fram information om företag, personer, fastigheter eller fordon? Vill du veta vem som sitter i styrelsen? Vilka dotterbolag har bolaget? Hur ser årsredovisningen ut? Dessa och andra frågor får du svar på i Affärsinformation. Sökning sker i officiella databaser via Infotraders användarvänliga och kvalitativa sökmotor.

Företag
 • Grundinformation
 • Aktiekapital
 • Arbetsställen
 • Bifirma / Parallellfirma
 • Betalningsanmärkningar
 • Bolagsordning / Registreringsbevis
 • Företagsinteckningar
 • Företagsstatus
 • Förseningsavgifter
 • Koncerninformation
 • Nyckeltal
 • Räkenskapsinformation
 • Skatteregistrering
 • Styrelse / Firmateckning
 • Styrelse, historik
 • Verksamhet
 • Ärendeförteckning
 • Årsredovisningar
Fastighet

 • Allmän fastighetsinformation Taxeringsinformation, alla taxeringsenheter
 • Byggnadsinformation Lägenhetsinformation Planinformation Rättighetsredovisning
 • Koordinater Lagfaren och taxerad ägare Delägande fastigheter i en samfällighet eller gemensamhetsanläggning
 • Styrelsen för en samfällighetsförening Inteckningar Tidigare ägare

Person
 • Namn- och adresskontroll
 • Namn- och adresskontroll, Historik
 • Personens bolagsengagemang
 • Fastighetstaxering

Fordon
 • Fordonsdata
 • Nuvarande och tidigare ägare
 • Tekniska data
 • Besiktningsuppgifter
Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Affärsinformation köps som tillval till Karnov Start

Karnov STANDARD

Affärsinformation köps som tillval till Karnov Standard

Karnov TOTAL

Affärsinformation köps som tillval till Karnov Total

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen