Rättsdatabasen för dig som studerar juridik

Karnov Juridik är en rättsdatabas och ett mycket uppskattat arbetsredskap för svenska jurister. Här finns all information som en jurist behöver i sitt dagliga arbete, kombinerat med smarta verktyg som hjälper dig att sammanställa och strukturera ditt arbete på ett sätt som passar dig. Du som studerar har automatisk tillgång till Karnov Juridik via biblioteket på det lärosäte du studerar vid.

EU-kommissionens svar på dagens utmaningar för Unionen – arbetsprogrammet för 2017

I september månads EU-nytt förmedlade jag i slutkommentarer bilden av ett EU i kris. Flyktingsituationen, bristande solidaritet och en allt djupare spricka mellan väst och öst skapar oro för det framtida EU-samarbetet. Denna känsla har förstärkts av...
Läs mer om EU-kommissionens svar på dagens utmaningar för Unionen – arbetsprogrammet för 2017

Den konservativa juristen är historia

Glöm bilden av den konservativa juristen eller byrån. Den digitala revolutionen har kommit till juristbranschen. Många har säkert hört talas om Fin Tech men nu är det Legal Tech som är aktuellt. Begreppet fångar upp den teknik och innovationsutveckling som ...
Läs mer om Den konservativa juristen är historia

EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning ersätter EU:s dataskyddsdirektiv och personuppgiftslagen i maj 2018 och den nya lagen innebär förändringar som ställer strängare krav på de som behandlar personuppgifter. Daniel Westman, expert i...
Läs mer om EU:s dataskyddsförordning