Straffrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom straffrätt

Utöver en omfattande djup lagkommentar till Brottsbalken finns flera av våra Lexino djupa lagkommentarer till andra centrala straffrättsliga lagstiftningar som Skattebrottslagen, Penningtvättslagen och Narkotikastrafflagen. Därtill finns flera Karnov lagkommentarer till andra viktiga lagar på straffrättens område.

Vi har full täckning på rättsfall från de allmänna domstolarna och samtliga brottmål från Högsta domstolen refereras i vår nyhetstjänst tillsammans med flera domar från hovrätterna och tingsrätterna.

Juridiska experter stärker din kompetens

Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud