Obeståndsrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom obeståndsrätt

I Karnov Juridik finns en stor mängd av våra djupa lagkommentarer Lexino inom området för obeståndsrätt. Utöver en omfattande djup kommentar till Konkurslagen finns kommentarer till Utsökningsbalken, Lag om företagsrekonstruktion, Skuldsaneringslagen och Lag om skuldsanering för företagare m.fl. Därtill finns flera Karnov Lagkommentar till relevanta lagar på området, bland annat EU:s insolvensförordning.

Obeståndsrätten påverkas i hög utsträckning av EU-rättslig lagstiftning och i Karnov Juridik får du därför tillgång till alla EU-rättsliga dokument. Du får även tillgång till nyhetstjänsten EU-initiativ, där juridisk expert inom EU-rätt kartlägger och kommenterar kommande unionslagstiftning.

I Karnov Juridik hittar du praxis från samtliga domstolar, inklusive domar från förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Samtliga domar från Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen refereras i vår nyhetstjänst tillsammans med flera domar från övriga domstolar.

Juridiska experter stärker din kompetens

 Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud