Förmögenhetsrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom förmögenhetsrätt

Våra djupa lagkommentarer Lexino finns till de mest centrala lagarna inom förmögenhetsrätt; Avtalslagen, Köplagen, CISG, Distansavtalslagen och många fler. Därtill finns ett stort antal Karnov lagkommentar till andra viktiga förmögenhetsrättsliga lagar, som exempelvis Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen.

I vår tilläggstjänst Karnov Avtalsmallar hittar du flera modellavtal, här finns bland annat mallar för köp av såväl lös som fast egendom, distributionsavtal, hyresavtal, licensavtal m.fl. Alla mallar är framtagna och kommenterade av experter inom området och finns alltid i både svensk och engelsk version.

I Karnov Juridik hittar du praxis från samtliga domstolar, inklusive domar från förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Samtliga domar från Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen refereras i vår nyhetstjänst tillsammans med flera domar från övriga domstolar.

Juridiska experter stärker din kompetens

 Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud