Familjerätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom familjerätt

Våra djupa lagkommentarer Lexino finns till de mest centrala lagarna inom familjerätt, Föräldrabalken, Äktenskapsbalken, Sambolagen och Ärvdabalken. Därtill finns ett stort antal Karnov lagkommentar till andra viktiga lagar på familjerättens område, som exempelvis Lag om god man för ensamkommande barn, Lag om arv i internationella situationer m.fl.

I Karnov Juridik hittar du praxis från samtliga förvaltningsdomstolar, inklusive domar från förvaltningsrätterna. Samtliga domar från Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen refereras i vår nyhetstjänst tillsammans med flera domar från övriga domstolar.

Juridiska experter stärker din kompetens

Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud