Bank- och finansrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt materil du behöver inom bank- och finansrätt

Våra djupa lagkommentarer Lexino finns till de mest centrala lagarna inom bank- och finansrätt; LVpM, LHF och BFL. Därtill finns ett stort antal Karnov lagkommentar till andra viktiga finansrättsliga lagar, utöver lagkommentarer till svenska författningar såsom LIF och LAIF finns det i Karnov även kommentarer till EU-rättsliga förordningar och direktiv, exempelvis EMIR.

Rättsområdet för bank och finans påverkas i hög utsträckning av EU-rättslig lagstiftning och i Karnov Juridik får du därför tillgång till alla EU-rättsliga dokument. Du får även tillgång till nyhetstjänsten EU-initiativ, där juridisk expert inom EU-rätt kartlägger och kommenterar kommande unionslagstiftning.

Juridiska experter stärker din kompetens

Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud