Kunskapsbanken

I vår kunskapsbank hittar du artiklar och intervjuer tillgängliga för nedladdning. 

Ladda ner de senaste publikationerna

Artikel--framsida_Mot-Eric-M-Runesson
Intervjuer

Möt Eric M Runesson

Han är en kunskapstörstande ”nörd” som var dålig i skolan men som gärna vandrade i skogen.

publikation-ex.jpg
Artiklar Juridik

Arbetsgivarepolicys

Advokat Tom Johansson frågar sig i denna krönika vilka rättsliga verkningar policys av olika slag har. Är anställda skyldiga att följa arbetsgivarens policys och i så fall vad händer om policys åsidosätts?

Artikel-framsida-omhandertagande_229x303
Artiklar Kommun

Omhändertagande av föremål i skolan

Europakonventionens regler gällande respekten för privatliv och egendom aktualiseras i dessa frågor – ordningsregler får inte inkräkta på fri- och rättigheter.

publikation-ex.jpg
Artiklar Juridik

Konsekvenser av nya sexualbrottslagstiftningen

De nya bestämmelserna om bland annat våldtäkt, oaktsam våldtäkt och sexuella övergrepp trädde i kraft den 1 juli 2018.
Artikel-Kommuners-arbete-med-våld-i-nära-relationer-229x303
Artiklar Kommun

Kommuners arbete med våld i nära relationer - lärdomar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nyligen granskat 14 kommuners arbete med våld i nära relationer. De granskade kommunerna ligger i landets fyra nordligaste län, men undersökningen möjliggör lärdomar för hela kommunsamfundet.

publikation-ex.jpg
Intervjuer

Möt Eric M Runesson - nytillträtt justitieråd som snart väljs in i Svenska Akademien

Han är en kunskapstörstande ”nörd” som var dålig i skolan men som gärna vandrade i skogen. Som tonåring drabbades han av August Strindberg, särskilt ”Inferno”. Han har skrivit en lärobok vars titel anspelar på Machiavellis ”Fursten” - som knappast brukar associeras med det kärleksbudskap som han emellanåt tillämpar i förhandling och medling som hittills stått i centrum i hans yrkesliv.

publikation-ex.jpg
Artiklar Juridik

Arbetsgivarepolicys

Advokat Tom Johansson frågar sig i denna krönika vilka rättsliga verkningar policys av olika slag har. Är anställda skyldiga att följa arbetsgivarens policys och i så fall vad händer om policys åsidosätts?

publikation-ex.jpg
Artiklar Juridik

Straffprocessuella tvångsmedel

För den enskildes fri- och rättigheter är användningen av straffprocessuella tvångsmedel – och begränsningen av densamma – helt central. Gunnel Lindberg, som bland annat varit överåklagare i över 20 år och byråchef hos JO, har precis kommit ut med en uppdaterad version av boken Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur får de användas?

publikation-ex.jpg
Artiklar Juridik

Ny lagstiftning rörande vattenmiljö och vattenkraft, m.m. - en analys

I juni 2016 träffade Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en energiöverenskommelse. Den 12 april 2018 resulterade överenskommelsen i en proposition (2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft) som överlämnades till riksdagen. Överenskommelsen syftar bland annat till att alla verksamheter med koppling till produktion av vattenkraftsel ska förses med ”moderna miljövillkor”.

publikation-ex.jpg
Artiklar Juridik

Vad blir konsekvensen av den nya sexualbrottslagstiftningen

Petter Asp och Göran Nilsson har nyligen kommit ut med kommentarer till kapitel 6 i brottsbalken, som är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentarer till samma balk.

publikation-ex.jpg
Artiklar Juridik

Anonyma vittnen - hot eller möjlighet?

Många människor vågar idag inte vittna av rädsla för att råka illa ut. Brottslingar går fria samtidigt som tilltron till rättssystemet minskar. I vissa andra länder tillåter man anonyma vittnen – är det en önskvärd utveckling även i Sverige eller skulle det underminera rättssäkerheten?

publikation-ex.jpg
Intervjuer

I huvudet på Leif Ericksson

Vi träffar advokat Leif Ericksson i Uppsala vars karriär omfattar banbrytande mål som de om Lasermannen och Fadime Sahindal. I en öppenhjärtig intervju berättar han om sitt mångåriga engagemang i Fadimes fall och om hur tur och tillfälligheter ibland kan inverka på hur saker och ting faller ut i ens karriär.

publikation-ex.jpg
Artiklar Kommun

Hur ska LVU skydda barn och ungdomar från hedersvåld?

Artikeln går bland annat igenom: LVU – en uttalad skyddslagstiftning, Flickor som frivilligt återvänder hem – socialt nedbrytande beteende? Kan pojkar i egenskap av förövare omhändertas med stöd av LVU?

publikation-ex.jpg
Artiklar Kommun

Att tolka obligatoriska krav i upphandlingar

Hur ska obligatoriska krav tolkas i ljuset av EU-domstolens avgörande i Pizzo, och hur kan innebörden av ett obligatoriskt krav fastställas?

publikation-ex.jpg
Artiklar Juridik

Bolagsjuristens 6 största utmaningar

Arbetssituationen för bolagsjurister ser annorlunda ut än för advokater och affärsjurister. Bolagsjuristerna har många dagliga utmaningar som bland annat är förknippade med att juristrollen blir allt mer komplex i takt med ökad internationalisering, och den snabba digitala utvecklingen som pågår i vår omvärld.

publikation-ex.jpg
Intervjuer

Justitierådet Mahmut Baran om resan från en kurdisk by till Riddarholmen

Mahmut Baran växte upp i en kurdisk by i Turkiet, valdes ut för att studera, och kom till Sverige som 19-åring. Svenska lärde han sig på tre månader, allt sedan dess har han gjort en unik karriärsresa som kröntes av utnämningen till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen för tre år sedan.

kränkningar i skola.jpg
Artiklar Kommun

Så hanterar du kränkningar i skolmiljö

Har du koll på de mest grundläggande frågorna som handlar om kränkningar inom skolan? Jan Melander, som är en av Sveriges främsta experter på skoljuridik och juridisk metodik, reder ut vad en skola bör gör när misstankar uppstår om att det förekommer kränkningar.

.jpg
Artiklar Kommun

7 fördelar med enklare upphandlingar

Alla som sysslar med offentlig upphandling i Sverige vet att reglerna är både komplicerade och svårhanterliga. Men så skulle det inte behöva vara. Det finns faktiskt öppningar som skulle kunna göra livet enklare för både upphandlande myndigheter och leverantörer. Advokaten Anna Ulfsdotter Forssell och upphandlingschefen Martin Kruse förklarar hur.

publikation-ex.jpg
Artiklar Kommun

LVU och diskriminering i relation till hedersrelaterat våld

Det har kommit in orosanmälningar till Socialtjänsten om en flicka som heter Sarah om hur hon blir behandlad hemma. Anmälningen rör hedersrelaterat våld och har nu hamnat på ditt bord. Det här är vad som hänt:

publikation-ex.jpg
Artiklar Kommun

Omhändertagande av föremål i skolan

Det har kommit in anmälningar mot en högstadielärare till Skolinspektionen. Anmälningen rör omhändertagande av föremål i skolan och har nu hamnat på ditt bord. Det här är vad som hänt:

publikation-ex.jpg
Artiklar Juridik

Förändringarna i reglerna om tredjeparts- ersättningar på grund av MiFID II & MiFIR

De europeiska regelverken MiFID II och MiFIR kommer att innebärar stora förändringar för värdepappersmarknaden. Förändringarna rör både marknadens struktur, kundskyddet samt sanktionssystemet.
Framtidsfullmakter.jpg
Artiklar Juridik

Framtidsfullmakter - ny lagstiftning

Bakom införandet av ett system med framtidsfullmakter ligger inte bara önskemålen att det ska finnas enskilt anpassade hjälpåtgärder. Det finns också en uttalad tanke att ett sådant system ska avlasta det allmänna, eftersom behovet av godmanskap och liknande samhälleligt styrda hjälpåtgärder kommer att minska.
Göran Lambertz.jpg
Intervjuer

Göran Lambertz om karriären, Quick och framtiden

Göran Lambertz har nyligen gått i pension som domare i Högsta domstolen efter en lång och framgångsrik juristkarriär i offentlighetens ljus.
Uppskov med beskattningen.jpg
Artiklar Juridik

Uppskov med beskattningen vid avyttring av bostäder - utökade möjligheter

Sedan systemet med uppskov med beskattningen av kapitalvinster vid avyttring av bostäder infördes har det varit föremål för förändring vid ett flertal tillfällen. Nu har bestämmelserna åter igen ändrats.
Artikel_LOU_framsida.png
Artiklar Kommun

Hur påverkas du av de nya upphandlingsreglerna?

I april skulle de nya upphandlingsreglerna trätt i kraft. Men på grund av Lagrådets utdragna behandling har genomförandet av direktiven skjutits fram på obestämd tid. Karnov Group har pratat med civilminister Ardalan Shekarabi.

innovationspartnerskap.jpg
Artiklar Juridik

Internetleverantör ålades blockera kunders tillgång till vissa sajter

Rättighetshavare ska ha möjlighet att begära ett föreläggande mot en internetleverantör vars tjänster utnyttjas för att begå intrång i upphovsrättigheter.

Artikel_Nya-LOU_framsida.png
Artiklar Kommun

Har du koll på nya LOU?

Artikeln innehåller de 10 viktigaste nyheterna i LOU enligt experterna.

Artikel_Visselblasarlagen_framsida.png
Artiklar Juridik

Den nya visselblåsarlagen en falsk trygghet?

Om man inte läser lagstiftningen noga kan man få för sig att det nu kommit ett skydd för visselblåsare. Men det är ingen visselblåsarlag egentligen - reglerna anger inte när man har rätt att visselblåsa, de ger ett skydd mot repressalie.

Artikel---Företagares-möjlighet-till-skuldsanering_framsida.png
Artiklar Juridik

Företagares möjlighet till skuldsanering

Efter att både OECD och EU uppmärksammat att bl.a. Sverige borde förbättra situationen för seriösa entreprenörer genom att erbjuda en andra chans efter misslyckande, så har en ny skuldsaneringslag tagits fram. Enligt den nya skuldsaneringslagen kan F-skuldsanering beviljas både aktiva företagare och företagare som avslutat sin verksamhet.

Artikel_klarna_framsida.png
Artiklar Juridik

Klarnas jurister bryter okänd mark

Vilken typ av utmaningar ställs jurister som arbetar inom "den nya ekonomin"? Hur applicerar man gamla trubbiga relgelverk på den nya verksamheten? Detta och mycket annat svarar Henrik Dahlgren på, bolagsjurist på det svenska unicorn bolaget Klarna, i en intervju med Fredrik Svärd.

Artikel_Ramberg_framsida.png
Artiklar Juridik

Är större alltid bättre?

Affärsbyråernas fokus på storlek har ökat sedan finanskrisen 2008. Många har gått samman, i Sverige bl. a von Lode och Ramberg. Genom sammanslagningar kan byråer möta klienters ökande efterfrågan på kapacitet,
nå nya marknader och genomföra investeringar som annars inte varit möjliga. En färsk rapport visar dock att många sammanslagningar inte ledertill ökad klientnytta. När är det rätt att gå samman?

Artikel_dataskyddslagstiftningen-i-rampljuset_framsida.png
Artiklar Juridik

Dataskyddslagstiftningen i rampljuset

Artikeln innehåller 10 praktiska råd till hur man som personuppgiftsansvarig kan förbereda sig samt viktiga nyheter inom dataskyddsförordningen.
Artikel_GDPR_framsida.png
Artiklar Juridik

Dataskyddsförordningen — så förbereder du dig

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft. Undersökningar visar att företag är dåligt förberedda för förändringarna på dataskyddsområdet. Denna artikel tar upp de viktigaste punkter som ditt företag bör tänka på.

Artikel_Dataskyddsforordningen_framsida.png
Artiklar Juridik

Hur påverkas du av den nya dataskyddsförordningen?

Fredrik Svärd intervjuar Daniel Westman, forskare  i rättsinformatik samt rådgivare i IT-rättsliga frågor, om EU:s kanske allra mest omfattande lagstiftningsprojekt genom tiderna.