Dataskyddspolicy


Översikt

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Hur vi behandlar personuppgifter
Hur vi delar information
Dina val och rättigheter
Annan viktig information

 

 

DKKG - Image 900 x 400 - Domhuset

 

Personuppgiftsansvarig

Karnov Group är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Karnov Group samlar in och behandlar, när du använder våra tjänster. Karnov Group behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig som användare.

 

Tjänster som omfattas av denna policy

Denna policy gäller för alla Juristpaket avseende Karnov Groups tjänster Karnov Online, inbegripet Start, Standard och Total, samt enskilda inköp. Denna policy gäller även för alla paket inom Karnov Kommun samt enskilda inköp. Slutligen gäller denna policy även för elektroniska böcker.

 

Godkännande av denna policy

När du använder våra tjänster, accepterar du denna Dataskyddspolicy och vår Cookiepolicy.
Om du använder våra tjänster, accepterar du dessa villkor för insamling, användning och delning av dina personuppgifter i enlighet med denna Dataskyddspolicy (som innefattar vår Cookiepolicy, som beskriver användandet av cookies och liknande tekniker, och andra dokument som hänvisas till i denna policy).

 

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna Dataskyddspolicy. Om vi genomför betydande förändringar kommer vi att meddela dig via våra tjänster eller på annat sätt, så du får möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. För det fall du inte accepterar ändringarna, kan du stänga ditt konto. Din fortsatta användning av våra tjänster efter att vi har offentliggjort eller meddelat dig om våra ändringar av denna policy innebär att du accepterar den uppdaterade Dataskyddspolicyn.

 

1. De personuppgifter vi samlar in

1.1 Personuppgifter som du tillhandahåller Karnov Group

Registrering

Du tillhandahåller oss uppgifter för att skapa ett konto hos oss.

När du skapar en användarprofil på Karnov online, uppger du ett antal personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress och lösenord. 

Professionella intresseområden

Med Karnov Juridik och Karnov Kommun har du möjlighet att bevaka lagar på paragrafnivå och samla ditt arbete i mappar. Dessa kommer att kopplas ihop med din profil.


Du har också möjlighet att välja vilka professionella ämnen du är intresserad av.  

1.2 Personuppgifter som din arbetsgivare tillhandahåller Karnov Group

I samband med att din arbetsgivare köper en betaltjänst åt dig som du kan använda i ditt arbete, kan vi behandla personuppgifter om dig.

En arbetsgivare (eller annan fysisk eller juridisk person som köper tjänster för ditt bruk) kan tillhandahålla oss personuppgifter om dig som medarbetare eller underleverantörer som använder dessa tjänster. Vi kan därmed ta del av information om bl.a. ditt arbetsområde, din titel och den IP-adress som du förväntas använda tjänsten ifrån. 

1.3 Användning av tjänsterna

Vi loggar dina besök och din användning av våra tjänster.

Vi loggar användardata när du besöker våra hemsidor eller på annat sätt använder våra tjänster, inbegripet app- och annan plattformsteknik, t.ex. när du läser eller klickar på ett dokument eller genomför en sökning. Vi använder inlogg, cookies, enhetsinformation och IP-adresser för att identifiera dig och logga ditt användande av våra tjänster. 

1.4 Cookies och annan liknande teknik

Vi samlar in uppgifter med hjälp av cookies och annan liknande teknik.

Såsom framgår av vår Cookiepolicy, använder vi cookies och liknande teknik. Du kan styra användningen av cookies via dina webbläsarinställningar och andra verktyg. 

1.5 Din enhet

Vi tar emot information från din enhet och nätverk.

När du besöker eller lämnar våra tjänster (inklusive våra plugins eller cookies eller liknande teknik på andra webbplatser), får vi information om webbadressen på både webbplatsen du kom ifrån och webbplatsen du fortsätter till. Vi får också uppgifter om din IP-adress, proxyserver, operativsystem, webbrowser samt tillägg, enhetens ID och funktioner och/eller internetleverantör. 

1.6 Övrigt

Vi förbättrar ständigt våra tjänster, vilket innebär att vi löpande får nya uppgifter och skapar nya användningsområden för uppgifterna.

Våra tjänster är dynamiska och vi lanserar ofta nya funktioner, som kan innebära insamling av nya uppgifter om dig. När vi samlar in nya personuppgifter eller använder dina personuppgifter för andra ändamål, kommer vi att meddela dig samt, om det är relevant, även att uppdatera denna Dataskyddspolicy.

 

DKKG - Image 900 x 400 - Tech 2

 

2. Hur vi behandlar personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla, stödja, anpassa och utveckla våra tjänster.

Hur vi använder dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder samt hur du använder dessa tjänster. Vi använder uppgifter om dig för att tillhandahålla, underhålla och anpassa våra tjänster samt tillgängliggöra dem på ett sätt som är relevant och användbart för dig. 

2.1 Tjänster

Tillgång till våra tjänster.

Vi använder dina inloggningsuppgifter för att bekräfta din identitet och ge dig tillgång till våra tjänster: 

Karnov 

Våra tjänster ger dig tillgång till Skandinaviens största och mest effektiva juridiska sökmotor. Du får tillgång till löpande uppdaterad lagstiftning, förarbeten på lag- och paragrafnivå, alla väsentliga domar och avgöranden, en fullständig anteckningsfunktion och länkar till alla relevanta källor och dokument samlade på ett ställe. 

Skapa ditt eget Karnov

Det finns många möjligheter för en personlig anpassning av ditt Karnov abonnemang. Det hjälper dig att förbereda dig på bästa sätt, inklusive övervakning av lagar på paragrafnivå, egna överstrykningar och anteckningar samt att kunna spara arbete i mappar. 

2.2 Kommunikation

Vi kan kommunicera med dig via e-post, t.ex. om utbudet av tjänster, säkerhet eller annan liknande kommunikation kring våra tjänster och din användning av våra tjänster. Det kan avse e-post om hur du kan använda tjänsterna, uppdateringar och påminnelser. Du kan alltid ändra dina val för kommunikation. Notera att du inte kan välja bort servicemeddelanden från oss, inbegripet meddelanden om säkerhet och juridiska frågor. 

2.3 Annonsering

Annonspreferenser

De intresseområden som du har angivit påverkar vilken information som visas för dig på förstasidan av Karnov Juridik/Kommun. 

2.4 Marknadsföring

Vi marknadsför våra tjänster till dig och andra.

Vi använder personuppgifter om användaren för att skicka inbjudningar och kommunicera kring våra tjänster, i syfte att främja dem. Information om tjänsteutbudet eller nytt innehåll i de produkter du har tillgång till skickas till dig när det är relevant för din användning av våra tjänster. 

2.5 Utveckling av tjänster och research 

Vi utvecklar våra tjänster och genomför undersökningar.

Vi och andra företag utför undersökningar genom våra tjänster. Du är inte skyldig att svara på enkäter och du har möjlighet att granska informationen som du anger. Du kan även välja bort inbjudningar till undersökningar. 

2.6 Kundtjänst

Vi använder personuppgifter för att hjälpa dig att lösa problem.

Vi använder data (som kan inkludera din kommunikation med oss) som är nödvändig för att undersöka, besvara och hantera klagomål och serviceproblem (t.ex. fel). 

2.7 Statistik

Vi använder personuppgifter för att generera dataset.

Vi använder dina personuppgifter för att producera aggregerade dataset, där det inte längre är möjligt att identifiera dig. Till exempel kan vi använda dina uppgifter för att generera statistik om våra användare, deras yrke eller bransch, antalet annonsvisningar som levereras eller klickas på, eller för att ta fram en demografisk fördelning av besökare på en av våra webbplatser. 

2.8 Säkerhet och undersökningar

Vi använder personuppgifter för undersökningar, säkerhet och till att förhindra bedrägeri.

Vi använder dina uppgifter (inklusive din kommunikation med oss) om vi anser det nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att undersöka eventuella bedrägerier eller andra överträdelser av vårt användaravtal eller denna Dataskyddspolicy och/eller försök till att skada våra medlemmar eller besökare. 

3. Hur vi delar personuppgifter med tredje part

3.1 Våra tjänster

Din profil är synlig för din arbetsgivare.

Din profil är synlig för din arbetsgivare. Vi ger din arbetsgivare tillgång till information om hur du använder tjänsten som har gjorts tillgänglig för ditt arbete och annan relaterad information. Informationen kan avse de produkter och funktioner du använder och hur ofta du använder dem. Vi visar inte dina personliga sökningar, anteckningar eller överstrykningar som du har gjort i Karnov för din arbetsgivare. 

3.2 Arkivering av kommunikation

Kundservice

Din e-postkommunikation med Karnov Groups kundservice arkiveras för eventuella framtida klagomål från dig eller din arbetsgivare. 

Feedback

Vi lagrar den feedback som du ger oss via feedbackknappen på Karnov Online. Din feedback kommer att anonymiseras i samband med personuppgiftsgallring. 

Fråga experten

Du har via Karnov Online också möjlighet till att ställa frågor till en av våra experter. Denna kommunikation kommer också att anonymiseras i samband med vår gallring av personuppgifter. 

3.3. Tjänsteleverantörer

Vi kan använda andra parter för att hjälpa oss med våra tjänster.

Vi använder leverantörer för att genomföra underhåll av våra system, dataanalyser, revision, betalningar, bedrägeribekämpning, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda informationen för något annat ändamål.  

3.4 Rättsliga förpliktelser

Vi kan bli tvungna att dela med oss av dina personuppgifter när vi är rättsligt förpliktigade att göra detta, eller om det krävs för att skydda dig, din säkerhet och dina rättigheter.

Det är möjligt att vi behöver dela med oss av dina personuppgifter när det krävs enligt lag, domstolsprocess eller andra rättsliga processer eller om vi har en presumtion att det är nödvändigt att avslöja informationen för att (1) undersöka, förhindra eller vidta åtgärder vid misstanke eller upptäckt av olagliga aktiviteter eller för att hjälpa offentliga myndigheter; (2) uppfylla våra avtal med dig; (3) skydda vår tjänsters säkerhet och/eller integritet. Vi kommer att underrätta våra användare om det rättsliga kravet för delningen av deras personuppgifter, såvida vi inte är rättsligt förhindrade från att göra detta. 

3.5 Ägarförändring eller försäljning

Vi kan dela med oss av dina personuppgifter om vårt företag säljs, varvid personuppgifterna kommer att fortsätta behandlas i enlighet med denna Dataskyddspolicy.

Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter som del av en försäljning, fusion eller förändring av ägarstrukturen eller förberedelse för en sådan förändring. En annan organisation som köper upp oss eller en del av vår verksamhet har rätt att fortsätta använda dina personuppgifter, men då endast på ett sätt som överensstämmer med denna Dataskyddspolicy, såvida du inte informeras om något annat. 

4. Lagringstider för personuppgifter

4.1. Lagring av personuppgifter

Vi behåller de flesta av dina personuppgifter, så länge som ditt konto är aktivt.

Vi lagrar personuppgifter som du har tillhandahåller Karnov Group i samband med användningen av våra tjänster. I enlighet med vårt användaravtal kommer vi att behålla dina uppgifter i upp till 2 år efter samarbetets slut. Vi kommer dock inte att behålla dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in. 

4.2 Stängning av konto

Vi behåller vissa av dina personuppgifter även efter du har stängt ditt konto hos oss.

Vi behåller dina personuppgifter efter att du har stängt ditt konto om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive på myndighets begäran), följa lagar och förordningar, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, upprätthålla säkerhet, förebygga bedrägerier och missbruk, uppfylla våra användaravtal eller enligt din begäran om att vi ska fortsätta kommunicera med dig. 

5. Dina rättigheter

5.1 Rätt till tillgång och kontroll av dina personuppgifter

Du kan få tillgång till eller radera dina personuppgifter. 

Du kan få ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss på dpo@karnovgroup.com

Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och viss ytterligare information om behandlingen.


Du har även i vissa fall rätt att ta del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format samt att utan hinder få uppgifterna överförda från Karnov till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).


Vidare har du alltid rätt till rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga. I vissa fall har du rätt att motsätta dig Karnov Groups behandling av dina personuppgifter samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter.


Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.


När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.


Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som avser direktmarknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.


Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandlingen enligt ovan, i båda fallen under den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran.


Om du vill nyttja någon av dina rättigheter, vänligen kontakta dpo@karnovgroup.com med din begäran.


Om du har klagomål avseende Karnov Groups behandling av dina personuppgifter, har du möjlighet att kontakta Datainspektionen. 

6. Annan viktig information 

6.1. Säkerhet

Vi övervakar och försöker förhindra säkerhetsproblem. Du bör använda säkerhetsfunktionerna som finns tillgängliga i våra tjänster.

Säkerhetsåtgärder

Karnov Group har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som skyddar dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller förändring. Dessa åtgärder skyddar också dina personuppgifter från obehörig spridning, röjande, missbruk eller andra behandlingar som strider mot gällande rätt.


Vi övervakar regelbundet våra system för att identifiera möjliga sårbarheter och eventuella angrepp. Vi kan dock inte garantera säkerheten för den information som du skickar till oss.
Det finns ingen garanti för att personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst eller röjande, ändring eller förstörelse trots våra vidtagna fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder. 

6.2 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Behandling av dina personuppgifter sker i syfte att uppfylla Användaravtalet samt för att uppfylla Karnov Groups berättigade intressen.

Karnov Group behandlar personuppgifter som du och/eller din arbetsgivare har tillhandahållet Karnov Group (se avsnitt 1.1 och 1.2) för att uppfylla Användaravtalet.


Karnov Group behandlar de personuppgifter som genereras genom ditt bruk av våra tjänster samt uppgifter som insamlas via cookies samt från din enhet (se avsnitt 1.3, 1.4 och 1.5) med stöd av intresseavvägning som laglig grund, då våra intressen att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina intressen av att vi inte behandlar dina personuppgifter. Våra berättigade intressen är behandling för affärssyften, marknadsföring, IT-säkerhet, kommunikation och utveckling. 

6.3 Personuppgiftsöverföring utanför EU/EES

Vi lagrar och använder dina personuppgifter i Sverige och i EU/EES. Vi överför inte dina uppgifter utanför Sverige och EU/EES.

Dina personuppgifter lagras på vår server i Sverige, förutom dina kontaktuppgifter som lagras på servrar i London och Frankfurt. Observera att våra andra leverantörer till Karnov Group Services kommer att ha tillgång till dina personuppgifter enligt beskrivningen i avsnitt 3.3. 

6.4 Kontaktuppgifter

Har du frågor, synpunkter eller klagomål gällande denna policy, vänligen kontakta oss på dpo@karnovgroup.com

Information om behandling av personuppgifter

Till författare, redaktörer och andra experter som samarbetar med Karnov Group Sweden AB.

 

1 Behandling av dina personuppgifter

1.1

1.1 Karnov Group Sweden AB, org.nr. 556192-8614, Hälsingegatan 43, 113 31 Stockholm, e-post: dpo@karnovgroup.com (nedan ”Karnov Group”), samlar in och behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla ett eller flera samarbetsavtal som du har ingått med Karnov Group.

1.2

1.2 Nedan finner du en beskrivning av de personuppgifter som Karnov Group samlar in och behandlar om dig, samt för vilka ändamål och på vilken laglig grund som behandlingen sker. 

1.3

För uppfyllandet av ett kontrakt eller annat ingånget avtal mellan dig och Karnov Group. Karnov Group samlar in eller behandlar nedanstående personuppgifter om dig i syfte att uppfylla ett kontrakt eller annat avtal ingånget mellan dig och Karnov Group:

(a) Namn, titel, adress, e-post, telefonnummer, arbetsplats, foto, författarpresentation, personnummer, arvodessinformation och bankinformation vid utbetalning av ekonomisk ersättning.

Ditt namn och eventuell titel kommer permanent att behandlas vid publicering av dina verk, både i tryckt och digital form. Karnov Group behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig, att ingå samarbetsavtal, för marknadsföring av dina verk, för registrering och betalning av ersättning samt för utvärderingar relaterade till samarbetet.

1.4

1.4 För uppfyllandet av rättslig förpliktelse. Karnov Group får samla in och behandla följande personuppgifter om dig för att uppfylla lagkrav:

(a) Organisationsnummer/personnummer för inrapportering till Skatteverket vid utbetalning av ekonomisk ersättning.

1.5

1.5 För uppfyllandet av Karnov Groups berättigade intressen. Karnov Group behandlar följande personuppgifter om dig, som behandlas med stöd av en intresseavvägning:

(a) Namn, titel och eventuell arbetsplats.

Ovanstående personuppgifter behandlas i relation till tidigare utgivna verk och andra litterära alster i syfte att ge en översikt av författarhistorik och spridning av författarhistoriken till nya författare och kunder.


Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning. Karnov Groups berättigade intressen är att kunna erbjuda en uppdaterad och komplett författarhistorik.

 

2 Konfidentialitet och information om Karnov Groups behandling av dina personuppgifter

2.1

2.1 Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast för de ändamål som anges i avsnitt 1.

2.2

Dina personuppgifter kommer att lagras hos Karnov Group, där Karnov Group Sweden AB:s systerbolag i Danmark har tillgång till uppgifterna i den mån det är nödvändigt.

2.3

Karnov Group använder externa samarbetspartners som har tillgång till och behandlar dina personuppgifter, t.ex. namn och titel som anges i verk eller litterära alster. Godkänt innehåll skickas till Karnov Groups samarbetspartner via e-post eller FTP-server för strukturering i publiceringsändamål. Om en samarbetspartner behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, sker detta med stöd av antingen EU-U.S. Privacy Shield eller Kommissionens standardiserade dataskyddsbestämmelser.

Du har möjlighet att begära en kopia av avtal som reglerar överföringen av dina personuppgifter genom att kontakta dpo@karnovgroup.com.

2.4

Karnov Group sparar dina personuppgifter i högst ett år efter att samarbetet upphör, såvida inte Karnov Group måste behålla dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med gällande lagstiftning.


Därutöver sparar Karnov Group personuppgifter om författare till tidigare utgåvor av verk och andra litterära alster i syfte att ge en översikt av författarhistorik och spridning av författarhistoriken till nya författare och kunder, så länge det är nödvändigt för ändamålet.

 

3. Dina rättigheter

3.1

Du kan få ytterligare information om dina personuppgifter som Karnov Group behandlar om dig genom att kontakta oss via e-post: dpo@karnovgroup.com, som sedan förmedlar din förfrågan till rätt person hos oss.  Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och viss ytterligare information om behandlingen. Vidare kan du alltid motsätta dig Karnov Groups behandling av dina personuppgifters samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Om du vill invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning eller som sker för direktmarknadsföring eller om du vill korrigera eller komplettera dina personuppgifter, vänligen kontakta dpo@karnovgroup.com med din begäran. Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Om du är missnöjd med Karnov Groups personuppgifts-behandling har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen. 

Om Cookies på Karnov Group

Karnovgroup.se använder så kallade cookies. En cookie är en liten datafil som lagras i din dator. Det gör till exempel att du slipper se samma popup-fönster flera gånger under ett besök.

Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss att hålla reda på webbläsaren så att den blir unik för vår statistik. Cookies gör också så att du når just "dina" internetsidor på karnovgroup.se, som till exempel "Min sida".

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer inte heller att kunna använda vissa tjänster på karnovgroup.se, och andra delar av sajten kommer inte att fungera korrekt.

Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör för att blockera eller ta bort cookies.

Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (permanenta cookies). Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder cookies på vår webbplats för att:

  • Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator. (Förstaparts sessionscookie)
  • (Tredjeparts sessionscookie) Med hjälp av analysverktygen SiteCatalyst (förstaparts sessions- och permanenta cookies) och Google Analytics (tredjeparts sessions- och permanenta cookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel:
   • Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare
   • Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats
   • Vilka sidor som besöks på webbplatsen
   • Hur lång tid besöket tar
   • Vilken webbläsare som används

Lagen om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används. Om du vill veta mer om cookies och hur man hanterar dem via din webbläsare / dator, kan du gå till www.minacookies.se