Marie Skåninger

Ämnesråd

Marie Skåninger är född 1972. Jur.kand. 1998. Hon har varit kammaråklagare vid City åklagarkammare i Stockholm och har arbetat som ämnessakkunnig, kansliråd och ämnesråd i Justitiedepartementet på Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS). Hon har adjungerat i Svea hovrätt (extern adjunktion, 2015) och arbetar numera som ämnesråd på Straffrättsenheten i Justitiedepartementet.