Jan Lombach

Advokat

Jan Lombach är född 1955. Jur.kand. 1982. Han har varit bankjurist i Skandinaviska Enskilda Banken och Enskilda Fondkommission, lärare i kapitalmarknadsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm samt delägare i Advokatfirman Vinge och advokatfirman White & Case. Numera är han delägare i Advokatfirman Törngren Magnell.