Förändringarna i reglerna om tredjepartsersättningar på grund av MiFID II och MiFIR

Artikeln går bland annat igenom:

  • Allmänt om kundskyddsreglerna i MiFID II
  • Hur reglerna om tredjepartsersättningar påverkas