Dataskyddslagstiftningen i rampljuset

Daniel Westman, forskare  i rättsinformatik samt rådgivare i IT-rättsliga frågor, om EU:s kanske allra mest omfattande lagstiftningsprojekt genom tiderna.

  • Viktiga nyheter inom dataskyddsförordningen
  • 10 praktiska råd till hur man som personuppgiftsansvarig kan förbereda sig för GDPR.
Ett problem är exempelvis att förordningen är betydligt mer ordrik än sin föregångare...
Daniel Westman