Konkurrensrätt - En handbok

Av
Konkurrensrätt - En handbok
Ca 2.499 kr exkl. moms

Konkurrensrättens standardverk i ny upplaga

1300 sidor konkurrensrätt av Johan Karlsson och Marie Östman

Att ha goda kunskaper om konkurrensrätten blir allt viktigare. Konkurrensrätt en - handbok redogör i detalj för tolkningen och tillämpningen i Sverige av de EU-rättsliga och de svenska konkurrensreglerna. Boken behandlar både materiella och processuella aspekter och innehåller omfattande hänvisningar till såväl EU-rättslig som svensk lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.

I denna femte upplaga har omfattande omarbetning och uppdatering skett med hänsyn till ny lagstiftning och praxis. Det har också införts ett nytt avsnitt om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och ett nytt kapitel om bevisbörda och beviskrav.

Konkurrensrätt - En handbok har givits ut sedan 90-talet. Den nya upplagan är skriven av advokat Johan Karlsson, delägare och ansvarig för advokatfirman Vinges specialistgrupp EU, Competition & Regulatory och Marie Östman, processråd på Konkurrensverkets juridiska avdelning. Boken innehåller ett förord av Carl Wetter, tidigare medförfattare och domare vid Europeiska unionens tribunal.

– Domstolarna har under de senaste åren fattat en rad betydelsefulla avgöranden inom nya områden. Bland annat har Marknadsdomstolen förbjudit onödiga konkurrensbegränsningar inom bilsporten och hindrat en kommun att vägra tillträde till kommunens infrastruktur för ett privat företag, säger Marie Östman.

– Reglerna förändras, sanktionerna blir allt mer kännbara och domstolar och myndigheter bryter ny mark. I t ex Swedbank-ärendet har Konkurrensverket för första gången beslutat att tillfälligt stoppa ett förvärv. Att ha goda kunskaper om konkurrensrätten är viktigt, boken är ett redskap som den praktiserande juristen inte bör vara utan, säger Johan Karlsson.

Innehåll
Förord av Carl Wetter
Förkortningar
Författarnas inledning
Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige
Avsnitt II. Konkurrensreglernas tillämpningsområde
Avsnitt III. Relevant marknad
Avsnitt IV. Förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete
Avsnitt V. Undantag
Avsnitt VI. Horisontella samarbeten
Avsnitt VII. Vertikala samarbeten
Avsnitt VIII. Immateriella rättigheter och licensavtal
Avsnitt IX. Missbruk av dominerande ställning
Avsnitt X. Kontroll av företagskoncentrationer
Avsnitt XI. Sanktioner för överträdelse av förbuden
Avsnitt XII. Förfarandet i Konkurrensverket
Avsnitt XIII. Överklagande av beslut och domar
Avsnitt XIV. Förfarandet i domstol
Avsnitt XV. Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
Bilagor
Artikel 101 FEUF (fd artikel 81 EG-fördraget)
Artikel 102 FEUF (fd artikel 82 EG-fördraget)
Konkurrenslag (2008:579)
Sakregister

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 5
Sidor 1332
ISBN 9789176105269

Författare