Karnov bokverk 2018/19

Av
Karnov bokverk 2018/19
Ca 12.995 kr exkl. moms

Ny upplaga av Karnov bokverk - Svensk lagsamling med kommentarer

Karnov bokverk 2018/19 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I årets upplaga kommenteras totalt 739 gällande författningar. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra kommunallag (2017:725), EU:s dataskyddsförordning (GDPR), dataskyddslag (2018:218), MiFIR, och förvaltningslag (2017:900).

Lagsamlingen består av tre volymer på drygt 5 100 sidor och ett band som bland annat innehåller register.


Författare: Petter Asp, Thomas Adlercreutz, Mahmut Baran, Bertil Bengtsson, Ulf Berg, Peter Borgström, Ingela Fridström, Henrik Jermsten, Gunnel Lindberg, Johan Lycke, Charlotte Lönnheim, Stefan Rubenson, Karl-Ingvar Rundqvist, Björn Westberg m.fl.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 23
Sidor Ca 5000
ISBN 978-91-7610-672-3

Författare