Karnov bokverk 2017/18

Av
Karnov bokverk 2017/18
Ca 9 975 kr exkl. moms

Ny upplaga av Karnov bokverk - Svensk lagsamling med kommentarer

Karnov bokverk 2017/18 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I årets upplaga kommenteras totalt 742 gällande författningar. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra hälso- och sjukvårdslag (2017:30), lag (2016:1145) om offentlig upphandling, skuldsaneringslag (2006:548), lag (2016:676) om skuldsanering för företagare, lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden.

Författare: Petter Asp, Bertil Bengtsson, Peter Borgström, Henrik Jermsten, Gunnel Lindberg, Karl-Ingvar Rundqvist, Björn Westberg m.fl.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 22
Sidor 4969
ISBN 978-91-7610-652-5

Författare