Utgivna böcker

Här hittar du samtliga titlar som givits ut av Karnov Group Sverige.

Brottsbalken 13–24 kap, band 2

Brottsbalken 13–24 kap, band 2

Brottsbalken 1–12 kap, band 1

Brottsbalken 1–12 kap, band 1

Brottsbalken – En kommentar (3 böcker)

Brottsbalken – En kommentar (3 böcker)

Förvaltningslagen – En kommentar

Förvaltningslagen – En kommentar

Karnov bokverk 2017/18

Karnov bokverk 2017/18

Lagen om anställningsskydd – En kommentar

Lagen om anställningsskydd – En kommentar

Sören Öman

Köplagen – En kommentar

Köplagen – En kommentar

Jon Kihlman

Förmånsrättslagen och lönegarantilagen – En kommentar

Förmånsrättslagen och lönegarantilagen – En kommentar

Nils-Bertil Morgell

Tankar om kontraktsrättens teori och metod – en artikelsamling

Tankar om kontraktsrättens teori och metod – en artikelsamling

Skuldsaneringslagarna

Skuldsaneringslagarna

Sambolagen – En kommentar

Sambolagen – En kommentar

Göran Håkansson

Inkomstskatt - en lagkommentar

Inkomstskatt - en lagkommentar

Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Daniel Stattin

Swedish Companies Act - Aktiebolagslagen i översättning

Swedish Companies Act - Aktiebolagslagen i översättning

Straffprocessuella tvångsmedel

Straffprocessuella tvångsmedel

Gunnel Lindberg

Statliga myndigheter - En handbok

Statliga myndigheter - En handbok

Karl-Ingvar Rundqvist

Stefan Ryding-Berg

Sekretess mellan myndigheter

Sekretess mellan myndigheter

Johan Höök

Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella integriteten

Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella integriteten

Madeleine Leijonhufvud

Rätten till ersättning från det statliga försäkrings­systemet

Rätten till ersättning från det statliga försäkrings­systemet

Lars Sjöberg

Romersk rätt och europeisk rättsutveckling

Romersk rätt och europeisk rättsutveckling

Regeringsformen - med kommentarer

Regeringsformen - med kommentarer

Kristina Svahn Starrsjö

Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter

Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter

Lars-Åke Johnsson

Näthat – Rättigheter & Möjligheter, 2 uppl.

Näthat – Rättigheter & Möjligheter, 2 uppl.

Mårten Schultz

Migrations­processen

Migrations­processen

Mervärdesskattedirektivet - en kommentar

Mervärdesskattedirektivet - en kommentar

Marknadsföringslagen – En kommentar

Marknadsföringslagen – En kommentar

Marianne Levin

Lagen om stämpelskatt – En kommentar

Lagen om stämpelskatt – En kommentar

Hases Per Sjöblom

Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA)

Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA)

Konsumentköp. En kommentar till konsumentköplagen

Konsumentköp. En kommentar till konsumentköplagen

Konkurrensrätt - En handbok

Konkurrensrätt - En handbok

Johan Karlsson

Juridiska ord och begrepp

Juridiska ord och begrepp

Juridik för sjuksköterskor

Juridik för sjuksköterskor

Lars-Åke Ström

JO om polis och åklagare

JO om polis och åklagare

Per Lagerud

Hyreslagarna, 10 upplagan

Hyreslagarna, 10 upplagan

Ulf Skorup

Flygpassagerares rättigheter

Flygpassagerares rättigheter

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden - SLUTSÅLD

Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden - SLUTSÅLD

Per Samuelsson

EKMR (Europeiska konventionen om sky)

EKMR (Europeiska konventionen om sky)

Den dokumentvillkorade garantin

Den dokumentvillkorade garantin

CISG - En kommentar

CISG - En kommentar

Jon Kihlman

Bolagsrättsliga FAQ, 2 uppl.

Bolagsrättsliga FAQ, 2 uppl.

Carl Svernlöv

Barnkonventionen

Barnkonventionen

Stefan Melin

Att förhöra ett vittne - 4:e upplagan

Att förhöra ett vittne - 4:e upplagan

Per E. Samuelson

Arv och testamente

Arv och testamente

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Aktiebolagslagen – en lagkommentar

Aktiebolagslagen – en lagkommentar

Erik Nerep

Advokatetik i brottmål - en handbok

Advokatetik i brottmål - en handbok

12 kap. Jordabalken

12 kap. Jordabalken "Hyreslagen"