Utgivna böcker

Här hittar du samtliga titlar som givits ut av Karnov Group Sverige.

Regeringsformen 2 uppl.

Regeringsformen 2 uppl.

Anders Eka

Johan Hirschfeldt

Henrik Jermsten

Kristina Svahn-Starrsjo

Hyreslagarna 11 uppl.

Hyreslagarna 11 uppl.

Ulf Skorup

Tomas Underskog

Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?

Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?

Gunnel Lindberg

Förvaltningslagen – En kommentar. Reviderad 1:a upplaga

Förvaltningslagen – En kommentar. Reviderad 1:a upplaga

Kristina Ahlstrom

Distributionsavtal och konkurrensrätten

Distributionsavtal och konkurrensrätten

Frank Wijckmans

Filip Tuytschaever

Fredrik Lindblom

Kristoffer Molin

Maja Wettergren

Bevisbörda och beviskrav

Bevisbörda och beviskrav

Mikael Kullberg

Brottsbalken 25–38 kap, band 3

Brottsbalken 25–38 kap, band 3

Frida Goranson

Sven Johannisson

Eric Leijonram

Karin Sandahl

Magnus Ulvang

Brottsbalken 13–24 kap, band 2

Brottsbalken 13–24 kap, band 2

Mattias Larsson

Mari-ann Roos

Josef Zila

Brottsbalken 1–12 kap, band 1

Brottsbalken 1–12 kap, band 1

Petter Asp

Sandra Friberg

Goran Nilsson

Magnus Ulvang

Brottsbalken – En kommentar (3 band)

Brottsbalken – En kommentar (3 band)

Petter Asp

Sandra Friberg

Jack Agren

Karin Sandahl

Lagen om anställningsskydd – En kommentar

Lagen om anställningsskydd – En kommentar

Soren Oman

Köplagen – En kommentar

Köplagen – En kommentar

Jon Kihlman

Jori Munukka

Ola Svensson

Förmånsrättslagen och lönegarantilagen – En kommentar

Förmånsrättslagen och lönegarantilagen – En kommentar

Nils-Bertil Morgell

Tankar om kontraktsrättens teori och metod – en artikelsamling

Tankar om kontraktsrättens teori och metod – en artikelsamling

Ola Svensson

Skuldsaneringslagarna

Skuldsaneringslagarna

Fredrik Benndorf

Nils-Bertil Morgell

Sambolagen – En kommentar

Sambolagen – En kommentar

Goran Hakansson

Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Takeover - Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Daniel Stattin

Swedish Companies Act - Aktiebolagslagen i översättning

Swedish Companies Act - Aktiebolagslagen i översättning

Maxwell Arding

Statliga myndigheter - En handbok

Statliga myndigheter - En handbok

Stefan Ryding-berg

Sekretess mellan myndigheter - SLUTSÅLD!

Sekretess mellan myndigheter - SLUTSÅLD!

Johan Hook

Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella integriteten

Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella integriteten

Madeleine Leijonhufvud

Romersk rätt och europeisk rättsutveckling

Romersk rätt och europeisk rättsutveckling

Ditlev Tamm

Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter

Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter

Lars-ake Johnsson

Migrations­processen

Migrations­processen

Ingela Fridstrom

Ingrid Utne

Ulrika Sandell

Marknadsföringslagen – En kommentar

Marknadsföringslagen – En kommentar

Marianne Levin

Lagen om stämpelskatt – En kommentar

Lagen om stämpelskatt – En kommentar

Hases Per Sjoblom

Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA)

Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA)

Sandra Broneus

Daniel Stattin

Konsumentköp. En kommentar till konsumentköplagen

Konsumentköp. En kommentar till konsumentköplagen

Anders Eriksson

Torsten Palm

Lotty Nordling

Konkurrensrätt - En handbok

Konkurrensrätt - En handbok

Johan Karlsson

Marie Ostman

Carl Wetter

Juridiska ord och begrepp

Juridiska ord och begrepp

Stephanie Eklund

Annika Rembe

Juridik för sjuksköterskor

Juridik för sjuksköterskor

Lars-ake Johnsson

JO om polis och åklagare

JO om polis och åklagare

Per Lagerud

Flygpassagerares rättigheter

Flygpassagerares rättigheter

Anders Eriksson

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Folke Grauers

EKMR (Europeiska konventionen om sky)

EKMR (Europeiska konventionen om sky)

Carl-Henrik Ehrenkrona

Den dokumentvillkorade garantin

Den dokumentvillkorade garantin

Johan Adestam

CISG - En kommentar

CISG - En kommentar

Jon Kihlman

Bolagsrättsliga FAQ, 2 uppl.

Bolagsrättsliga FAQ, 2 uppl.

Carl Svernlov

Barnkonventionen

Barnkonventionen

Stefan Melin

Att förhöra ett vittne - 4:e upplagan

Att förhöra ett vittne - 4:e upplagan

Per-E Samuelson

Arv och testamente

Arv och testamente

Anders Eriksson

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Niklas Arvidsson

Advokatetik i brottmål - en handbok

Advokatetik i brottmål - en handbok

Lena Ebervall