Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur får de användas? - En intervju med Gunnel Lindberg

För den enskildes fri- och rättigheter är användningen av straffprocessuella tvångsmedel – och begränsningen av densamma – helt central. Gunnel Lindberg, som bland annat varit överåklagare i över 20 år och byråchef hos JO, har precis kommit ut med en uppdatera...

Läs mer

Karnov Group stärker teknikdivisionen med ny CTO

Karnov Group, en skandinavisk marknadsledande leverantör av affärskritisk information inom juridik och skatt, har utsett Jesper Kingo Christensen till Chief Technology Officer. Jesper kommer att leda och utveckla Karnov Groups digitala erbjudande, samtidigt so...

Läs mer

Ny lagstiftning rörande vattenmiljö och vattenkraft - en analys

I juni 2016 träffade Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en energiöverenskommelse. Den 12 april 2018 resulterade överenskommelsen i en proposition (2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft) som överlämnade...

Läs mer