Rättsfall angående regressrätt ­­­ – HD klargör rättsläget

Högsta domstolen har klarlagt rättsläget när det gäller fördelning av regressansvar mellan proprieborgen och tredjemanspant (HD:s dom den 14 juni 2017 i mål T 5582-15) I målet hade F M dels ställt pant på 300 000 kr, ...

Läs mer

Karnov Group förvärvar delar av Wolters Kluwers svenska juridiska verksamhet

Karnov Group har som tidigare meddelats i Wolters Kluwers pressmeddelande från den 25...

Läs mer

Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson vinnare av årets Karnovpris

Den 21 september höll Karnov Group en middag för författare och föreläsare på Vasamuseet i Stockholm. Under kvällen tilldelades Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson årets Karnovpris för deras ambitiösa och stora engagemang som föreläsare och författare h...

Läs mer
2017-11-20

Rättsfall angående regressrätt ­­­ – HD klargör rättsläget

Högsta domstolen har klarlagt rättsläget när det gäller fördelning av regressansvar mellan proprieborgen och tredjemanspant (HD:s dom den 14[...]
Författare: Anders Willeborn
2017-11-03

Karnov Group förvärvar delar av Wolters Kluwers svenska juridiska verksamhet

Karnov Group har som tidigare meddelats i Wolters Kluwers pressmeddelande från den 25 oktober 2017, förvärvat delar av Wolters Kluwers svens[...]
Författare: Joakim Rutgersson
2017-09-25

Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson vinnare av årets Karnovpris

Den 21 september höll Karnov Group en middag för författare och föreläsare på Vasamuseet i Stockholm. Under kvällen tilldelades Jesper Blomb[...]
Författare: Petra Franzén
2017-08-17

Vilket utredningsansvar har domstolen i ett överprövningsmål?

Advokat Per-Owe Arfwedson och jur. kand. Erik Edström uppehåller sig kring frågorna om hur en domstol ska göra för att på ett effektivt sätt[...]
Författare: Per-Owe Arfwedson och Erik Edström 
2017-07-06

Barnkonventionen blir svensk lag

Barnrättighetsutredningen har lämnat betänkandet ”Barnkonventionen blir svensk lag” (SOU 2016:19) som föreslår att hela barnkonventionen gör[...]
Författare: Jan Melander
2017-06-16

Nu lanserar vi Skolstödet i Karnov Kommun

Jan Melander är en av Sveriges främsta experter på skoljuridik och juridisk metodik. Han började intressera sig för juridiska frågor kopplad[...]
Författare: Petter Svensson
2017-05-22

Nytt nationellt mål föreslås för funktionsnedsatta

I en nyligen publicerad propositionen konstateras att det alltjämt finns brister gällande jämlikhet i levnadsvillkor och möjligheter till de[...]
Författare: Petter Svensson
2017-05-16

Utköp av part i aktieägaravtal

Till skillnad från exempelvis norsk rätt (se § 4-24 lov om aksjeselskaper) saknar den svenska aktiebolagslagen bestämmelser om en aktieägare[...]
Författare: Carl Svernlöv
2017-05-12

Professor Bertil Bengtsson fyller 91 – har inga planer på att varva ner

Idag fyller juridikprofessorn och det f.d. justitierådet Bertil Bengtsson 91 år. Han är en verklig legendar i juristsverige med ett minst sa[...]
Författare: Petter Svensson
2017-05-10

Ökade resurser för att ställa mer krav i upphandlingar av välfärdstjänster

I mars 2015 tillsatte regeringen Välfärdsutredningen som nu har överlämnat sitt slutbetänkande “Kvalitet i välfärden - bättre upphandling oc[...]
Författare: Petter Svensson