Prostitution- världens äldsta förtryck

Prostitution och människohandel i Sverige är...

Läs mer

Brottsbalken - En kommentar

Detta är en tryckt version av Karnov Groups ...

Läs mer

Justitiekansler Anna Skarhed om #metoo, yttrandefrihet och vikten av tillit

Efter kalabaliken i Bender, några år innan det kungliga enväldets upplösning, förde den turkiska sultanen den alltmer påfrestande gästen Karl XII till slottet Timurtasch i nuvarande Turkiet. Därifrån utfärdade den svenske kungen 1714 en kansliordnin...

Läs mer
2018-05-14

Prostitution- världens äldsta förtryck

Prostitution och människohandel i Sverige är vanligare än många tror. Ofta handlar det om unga, utsatta kvinnor från fattiga länder som lock[...]
Författare: Petter Svensson
2018-05-08

Brottsbalken - En kommentar

Detta är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken. Kommentarerna har sedan några år funnits utgivna på nätet, me[...]
Författare: Karnov Group
2018-04-23

Justitiekansler Anna Skarhed om #metoo, yttrandefrihet och vikten av tillit

Efter kalabaliken i Bender, några år innan det kungliga enväldets upplösning, förde den turkiska sultanen den alltmer påfrestande gästen Kar[...]
Författare: Petter Svensson
2018-04-18

Egendomsskyddet, allmänintresset och den goda fastighetsindelningen - om ett intressant prövningstillstånd från HD

Högsta domstolen har den 5 februari 2018 meddelat prövningstillstånd i ett mål som rör marköverföring genom fastighetsreglering. Målet har s[...]
Författare: Pontus Gunnarsson och Elisabeth Hallström
2018-04-10

EU:s upphovsrättsreform – om plattformsansvar och transparenstriangel

I EU förbereds för första gången på mer än 15 år en större upphovsrättsreform. Enighet råder om att det råder oenighet mellan de berörda int[...]
Författare: Dan Eklöf - docent och advokat Sandart & Partners Advokatbyrå
2018-03-23

Debatt kring särskilt utsatta områden - SJS

Vilka åtgärder krävs för att komma tillrätta med problemen i särskilt utsatta områden? Hur motverkar man kriminalitet och social marginalise[...]
Författare: Petter Svensson
2018-03-22

Tuffa förhållanden i utanförskapsområden

Nicklas Andersson är polisområdeschef i Järva sedan 3 år tillbaka. Under Svensk Juriststämma 2018, som anordnas av VJS - Karnov Group, prata[...]
Författare: Petter Svensson
2018-03-20

Hög tid att upprätta eller anpassa avtalen för personuppgiftsbiträden till GDPR

Som för de flesta bekant träder dataskyddsförordningen - Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679, om skydd för fysiska person[...]
Författare: Daniel Tornberg
2018-01-04

Karnov Group slutför förvärvet av Wolters Kluwers juridiska verksamhet i Sverige.

Karnov Group slutför förvärvet av Wolters Kluwers svenska verksamhet och stärker därmed ytterligare sin position som ett av Sveriges största[...]
Författare: Joakim Rutgersson
2017-11-20

Rättsfall angående regressrätt ­­­ – HD klargör rättsläget

Högsta domstolen har klarlagt rättsläget när det gäller fördelning av regressansvar mellan proprieborgen och tredjemanspant (HD:s dom den 14[...]
Författare: Anders Willeborn