Egendomsskyddet, allmänintresset och den goda fastighetsindelningen - om ett intressant prövningstillstånd från HD

Högsta domstolen har den 5 februari 2018 meddelat prövningstillstånd i ett mål som rör marköverföring genom fastighetsreglering. Målet har sitt ursprung i ett beslut i vilket Lantmäteriet beslutade om fastighetsreglering m.m. i huvudsak innebärandes...

Läs mer

EU:s upphovsrättsreform – om plattformsansvar och transparenstriangel

I EU förbereds för första gången på mer än 15 år en större upphovsrättsreform. Enighet råder om att det råder oenighet mellan de berörda intressenterna om flera av de många regler som föreslås. En fråga som fått stor uppmärksamhet är det s.k. plattf...

Läs mer

Debatt kring särskilt utsatta områden - SJS

Vilka åtgärder krävs för att komma tillrätta med problemen i särskilt utsatta områden? Hur motverkar man kriminalitet och social marginalisering? Hur kan man vända utvecklingen?  Sådana högaktuella frågor debatterades av högprofilerade politike...

Läs mer
2018-04-18

Egendomsskyddet, allmänintresset och den goda fastighetsindelningen - om ett intressant prövningstillstånd från HD

Högsta domstolen har den 5 februari 2018 meddelat prövningstillstånd i ett mål som rör marköverföring genom fastighetsreglering. Målet har s[...]
Författare: Pontus Gunnarsson och Elisabeth Hallström
2018-04-10

EU:s upphovsrättsreform – om plattformsansvar och transparenstriangel

I EU förbereds för första gången på mer än 15 år en större upphovsrättsreform. Enighet råder om att det råder oenighet mellan de berörda int[...]
Författare: Dan Eklöf - docent och advokat Sandart & Partners Advokatbyrå
2018-03-23

Debatt kring särskilt utsatta områden - SJS

Vilka åtgärder krävs för att komma tillrätta med problemen i särskilt utsatta områden? Hur motverkar man kriminalitet och social marginalise[...]
Författare: Petter Svensson
2018-03-22

Tuffa förhållanden i utanförskapsområden

Nicklas Andersson är polisområdeschef i Järva sedan 3 år tillbaka. Under Svensk Juriststämma 2018, som anordnas av VJS - Karnov Group, prata[...]
Författare: Petter Svensson
2018-03-20

Hög tid att upprätta eller anpassa avtalen för personuppgiftsbiträden till GDPR

Som för de flesta bekant träder dataskyddsförordningen - Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679, om skydd för fysiska person[...]
Författare: Daniel Tornberg
2018-01-04

Karnov Group slutför förvärvet av Wolters Kluwers juridiska verksamhet i Sverige.

Karnov Group slutför förvärvet av Wolters Kluwers svenska verksamhet och stärker därmed ytterligare sin position som ett av Sveriges största[...]
Författare: Joakim Rutgersson
2017-11-20

Rättsfall angående regressrätt ­­­ – HD klargör rättsläget

Högsta domstolen har klarlagt rättsläget när det gäller fördelning av regressansvar mellan proprieborgen och tredjemanspant (HD:s dom den 14[...]
Författare: Anders Willeborn
2017-11-03

Karnov Group förvärvar delar av Wolters Kluwers svenska juridiska verksamhet

Karnov Group har som tidigare meddelats i Wolters Kluwers pressmeddelande från den 25 oktober 2017, förvärvat delar av Wolters Kluwers svens[...]
Författare: Joakim Rutgersson
2017-09-25

Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson vinnare av årets Karnovpris

Den 21 september höll Karnov Group en middag för författare och föreläsare på Vasamuseet i Stockholm. Under kvällen tilldelades Jesper Blomb[...]
Författare: Petra Franzén
2017-08-17

Vilket utredningsansvar har domstolen i ett överprövningsmål?

Advokat Per-Owe Arfwedson och jur. kand. Erik Edström uppehåller sig kring frågorna om hur en domstol ska göra för att på ett effektivt sätt[...]
Författare: Per-Owe Arfwedson och Erik Edström