Ämnesbetyg istället för kursbetyg i gymnasieskolan?

Dagens system med kursbetyg innebär att betyg på en enskild kurs, som ibland sätts redan under första terminen, finns kvar i examensbeviset oavsett hur eleven utvecklas därefter i ämnet. Den första kursen räknas in i det slutliga betyget på samma sätt som högr...

Läs mer

Förändringarna i reglerna om tredjepartsersättningar på grund av MiFID II och MiFIR

De europeiska regelverken MiFID II och MiFIR kommer att innebära stora förändringar för värdepappersmarknaden. Förändringarna rör både marknadens struktur – regler om transparens, marknadsplatser och handeln på dessa m.m. – och kundskyddet – regler om rådgivni...

Läs mer

I huvudet på Leif Ericksson - med hästsvansen som lyckoklöver

Vi träffar advokat Leif Ericksson i Uppsala vars karriär omfattar banbrytande mål som de om Lasermannen och Fadime Sahindal. I en öppenhjärtig intervju berättar han om sitt mångåriga engagemang i Fadimes fall och om hur tur och tillfälligheter ibland kan inver...

Läs mer
2018-06-28

Ämnesbetyg istället för kursbetyg i gymnasieskolan?

Dagens system med kursbetyg innebär att betyg på en enskild kurs, som ibland sätts redan under första terminen, finns kvar i examensbeviset [...]
Författare: Karnov Group
2018-06-26

Förändringarna i reglerna om tredjepartsersättningar på grund av MiFID II och MiFIR

De europeiska regelverken MiFID II och MiFIR kommer att innebära stora förändringar för värdepappersmarknaden. Förändringarna rör både markn[...]
Författare: Ann-Christine Lindeblad och Johan Lycke
2018-06-20

I huvudet på Leif Ericksson - med hästsvansen som lyckoklöver

Vi träffar advokat Leif Ericksson i Uppsala vars karriär omfattar banbrytande mål som de om Lasermannen och Fadime Sahindal. I en öppenhjärt[...]
Författare: Ashik Zaman
2018-06-15

Bolagsjuristens 6 största utmaningar

Arbetssituationen för bolagsjurister ser annorlunda ut än för advokater och affärsjurister. Bolagsjuristerna har många dagliga utmaningar so[...]
Författare: Karnov Group
2018-06-04

Att tolka obligatoriska krav i upphandlingar

I EU-domstolens mål C-27/15 Pizzo, har EU-domstolen funnit att en anbudsgivares anbud endast får förkastas om det finns uttryckligt stöd för[...]
Författare: Per-Owe Arfwedson
2018-05-30

Nu är Personuppgiftsbiträdesavtalet anpassat till GDPR

När en part ska företa behandling av personuppgifter för annans räkning, krävs ett skriftligt avtal för att reglera formerna för personuppgi[...]
Författare: Daniel Tornberg
2018-05-24

Justitierådet Mahmut Baran om resan från en kurdisk by till Riddarholmen

Mahmut Baran växte upp i en kurdisk by i Turkiet, valdes ut för att studera, och kom till Sverige som 19-åring. Svenska lärde han sig på tre[...]
Författare: Petter Svensson
2018-05-14

Prostitution- världens äldsta förtryck

Prostitution och människohandel i Sverige är vanligare än många tror. Ofta handlar det om unga, utsatta kvinnor från fattiga länder som lock[...]
Författare: Petter Svensson
2018-05-08

Brottsbalken - En kommentar

Detta är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken. Kommentarerna har sedan några år funnits utgivna på nätet, me[...]
Författare: Karnov Group
2018-04-23

Justitiekansler Anna Skarhed om #metoo, yttrandefrihet och vikten av tillit

Efter kalabaliken i Bender, några år innan det kungliga enväldets upplösning, förde den turkiska sultanen den alltmer påfrestande gästen Kar[...]
Författare: Petter Svensson
1 , 2 , 3 , 4 »