Arbetsgivarepolicys

Advokat Tom Johansson frågar sig i denna krönika vilka rättsliga verkningar policys av olika slag har. Är anställda skyldiga att följa arbetsgivarens policys och i så fall vad händer om policys åsidosätts? I flera fall finns lagstiftning och kollektivavtal som ibland säger något annat än en policy, vad gäller då?