)

Lagen om anställningsskydd - en kommentar

Lag om anställningsskydd

Av Sören Öman

Utgivningsdatum
SKU
76105207
ISBN
9789176105207

“Lag om anställningsskydd – en kommentar” är en paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd. Boken bygger på omfattande analyser av över 600 rättsfall från Arbetsdomstolen och ger svar på frågor som:

Går det att säga upp en anställd på grund av deras privata Facebooksida? Vilka omplaceringsförsök måste göras när man vill omreglera anställningar från 100 till 75 procent? Kan domstolen besluta att en tidsbegränsad anställning ska gälla tills vidare?

Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget för Anställningslagens samtliga paragrafer. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som finns.

Material till och med den 1 september 2013 har kunnat beaktas.

529,00 kr (exkl. moms)

Arbetsrätt