star-icon.png Alltid uppdaterad på gällande rätt

Vi uppdaterar innehållet i våra tjänster dagligen så att du kan vara säker på att alltid ha de senaste lagändringarna och ny praxis. Med den löpande bevakningen av samtliga domstolar får du tillgång till Sveriges bredaste bevakning av praxis med över 200 000 domar som löpande publiceras sökbara i rättsdatabasen. 

star-icon.png Bättre beslut - snabbare

Med marknadens enklaste användargränssnitt kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan enkelt sammanställa, skriva ut och spara din egen rättsutredning. Skapa personliga genvägar till dokument som du ofta arbetar med. Skriv ut en specifik paragraf, eller en hel lag med tillhörande kommentarer och spara din favoritsökning.

star-icon.png Sveriges ledande juridiska experter

Karnov har mer än 550 av Sveriges ledande jurister som författare Karnovs lagkommentarer och föreläsare till våra juridiska fortbildningskurser.  Vi har i dag över 1000 lagkommentarer och 360 juridiska avtalsmallar i vårt utbud.

star-icon.png Alltid kostnadsfri utbildning

Vi lär dig allt om innehållet i våra tjänster och hur du använder smarta funktioner för att du ska bli effektiv i din research. Praktiska exempel från verkligheten varvas med konkreta övningar. Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som använt oss tidigare.

1 000 +
Lagkommentarer
360 +
Avtalsmallar
40 000 +
Användare
550 +
Experter

Vi hjälper dig att komma igång

Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som redan har använt Karnovs tjänster tidigare.

Du kan välja mellan olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.

Boka utbildning

Vi hjälper våra kunder att upprätthålla ett rättssäkert samhälle

Intuitiv sökfunktion

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Personalisera ditt Karnov

Personliga anteckningar i anslutning till lagrum med möjlighet att markera lagtext av särskilt intresse.

Skriv ut din utredning

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Karnov Nyheter

2017-01-10

Författarporträtt – Petter Asp

Genomsnittsåldern hos justitieråden sjunker när Petter Asp, idag professor i straffrätt vid Sto...
Läs hela nyheten
2016-12-19

Några tankar kring leverantörskännedom

Advokat Per-Owe Arfwedson diskuterar vikten av att upphandlande myndigheter överväger att vidta kontroller för att öka kunskapen om leverantörer på marknaden, vilket kan leda till uteslutning av anbud i vissa fall och till bättre upphandlingar i all...
Läs hela nyheten
2016-11-19

Vad innebär de nya patent- och marknadsdomstolarna?

Christina Hansson skriver i sin krönika om de nya patent- och marknadsdomstolarna som inrättas den 1 september 2016 i Stockholm. Den nya instans- och processordningen innebär en stor omställning för de berörda domstolarna, för de som uppträder som o...
Läs hela nyheten
2016-05-15

Nätbrottsligheten kräver nya verktyg

Thomas Bälter Nordenman, kammaråklagare specialiserad på IT-brott delar med sig av vad han ser som prioriterade satsningar mot nätbrottsligheten. Internet har idag blivit en självklar och oundgänglig del av vårt samhälle ...
Läs hela nyheten
2016-04-12

Upphovsrättslagen ger inte rätt att överföra verk via internet till allmänheten

Högsta domstolen förklarar i beslut 2016-04-04, Mål nr Ö 849-15, att bestämmelsen i 24 § första stycket 1 upphovsrättslagen, där inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt är begränsad till avbildningar, inte ger Wikimedia rätt att från sin databas m...
Läs hela nyheten

Juridisk Fortbildning

26
Sep

Tillståndsprocessens krav

Denna kurs går igenom kraven på tillstånd och MKB, utifrån frågor om områdesskydd - Natura 2000, artskydd, riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Läs mer & boka
13
Jun

Vatten- och avloppsrätt

Få en grundläggande genomgång av hur VA-rätten är utformad och en uppdatering kring rättspraxisen på området.
Läs mer & boka
17
Maj

Finansmarknadsrätt – om finansmarknadens regelverk och praxis

Med hjälp av experter på området presenteras regelverkets centrala delar och klargörs hur olika delar av regelsystemet samverkar. Ur ett legalt perspektiv lyfts [...]
Läs mer & boka
16
Mar

Dataskyddsförordningen för marknadsförare

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla. Samtidigt upphävs den svenska personuppgiftslagen. Hur påverkar det dig i rollen som marknadsförare?
Läs mer & boka
03
Maj

Förvaltningsrätten och Europarätten

Handläggning och processuella rättigheter
Läs mer & boka
04
Maj

Miljöprocessen

För prövningen av miljömål gäller att olika processordningar möts. Högsta domstolen har prövat ett antal mål och har gett vägledande uttalanden till ledning för [...]
Läs mer & boka
25
Apr

Arbetsrättsliga förhandlingar

Inom arbetsrättens område finns omfattande skyldigheter att förhandla vare sig man har kollektivavtal eller inte. Skyldigheten gäller för såväl arbetsgivare som [...]
Läs mer & boka
31
Mar

Skiljande från tjänsten (Frukostseminarium)

De personliga skälen
Läs mer & boka
20
Okt

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (Frukostseminarium)

Vilka skyldigheter gäller idag och var går gränsen?
Läs mer & boka
02
Jun

Tillräckliga kvalifikationer (Frukostseminarium)

Turordningsreglernas kärna
Läs mer & boka
04
Apr

Arbetsrätt 2017

Nyhetsdagen genomförs i år för 22:e gången
Läs mer & boka
30
Mar

Förvaltningsrätt - en temadag

Med fokus på den allmänna förvaltningsrätten.
Läs mer & boka
27
Apr

Standardavtalen NL 09, NLM 10, Orgalime S 2012 och Orgalime SI 14

Bestämmelserna tillämpas av hela verkstadsindustrin. Det är få företag som använder egna allmänna bestämmelser. Det är därför viktigt att känna till innehållet [...]
Läs mer & boka
06
Apr

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Förfarandet i nämnder och hovrätt
Läs mer & boka
26
Apr

Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten

En genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol
Läs mer & boka
30
Maj

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

Inget land i EU har så många kommunalt ägda företag som Sverige. Av olika skäl har Sveriges kommuner valt att organisera och bedriva delar av sin verksamhet i b [...]
Läs mer & boka
16
Mar

Musikens avtal- artist- och förlagsavtalen i praktiken

Media och underhållningsbranschen – avtalen och parterna
Läs mer & boka
14
Mar

Försäkringsavtalsrätt - översikt och praktiskt orienterad fördjupning

En tvådagarskurs som ger dig en praktiskt förankrad guide i försäkringsavtalsrätt. Syftet är att ge dig fördjupad insikt i en rad frågor beträffande bland annat [...]
Läs mer & boka
24
Jan

Ekonomisk familjerätt

En kurs om de ekonomiska beräkningar som ska göras vid underhållsbidrag, bodelning och arvsskifte.
Läs mer & boka
23
Maj

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

Syftet med kursen är att ge en fördjupning av bestämmelserna om offentlig upphandling i LOU och LUF, särskilt de viktigaste delarna av tilldelningsförfarandena.
Läs mer & boka
14
Mar

Arbetsrätt 3 – fördjupning

Arbetsrätt 3 är en praktiskt orienterad tvådagarskurs i arbetsrätt. Syftet är att ge dig som deltagare en fördjupad kunskap i ett antal vanligt förekommande arb [...]
Läs mer & boka
24
Jan

Bolagsstämma – aktuella frågor, centrala regler och det praktiska genomförandet

Det är en rad pusselbitar som måste falla på plats för en lyckad bolagsstämma. Denna praktiskt inriktade kurs syftar till att ge deltagarna en praktisk genomgån [...]
Läs mer & boka
05
Apr

Testamente – förutsättningar och tolkning

En djupgående genomgång av testationsfrihetens gränser, laglottsreglerna samt komplikationer rörande laglott, basbeloppsregeln och förskott.
Läs mer & boka
27
Apr

Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val

Genom lantmäteriförrättning (anläggningsförrättning) kan anläggningar inrättas som är gemensam för flera fastigheter. En lyckad anläggningsförrättning kräver vi [...]
Läs mer & boka
23
Mar

Fastighetsbildning, praxis och strategiska val

Genom fastighetsbildning kan fastigheter ändras till omfång och innehåll, samtidigt som nya rättigheter kan bildas och befintliga ändras. En lyckad förrättning [...]
Läs mer & boka
09
Feb

Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning

Hanteringen av uppgifter är en fråga som berör alla myndigheter. Denna kurs ger en översikt över sekretesskyddets syften, struktur och begränsningar.
Läs mer & boka
31
Maj

Dataskyddsförordningen för IT-avdelningen

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla. Samtidigt upphävs den svenska personuppgiftslagen.
Läs mer & boka
21
Feb

Aktuell bolags- och börsrätt - temadag

En nyhetsdag som belyser förändringar i regelverken.
Läs mer & boka
08
Feb

Överförmyndaren och dödsbon

Med en praktisk utgångspunkt ger kursen dig en grundlig genomgång av det gällande regelverket kring överförmyndarens roll i dödsbon.
Läs mer & boka
16
Maj

Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna

Att fylla i och tolka kontrakt (formuläret 12B.2), uppsägningar och ansvar.
Läs mer & boka
05
Apr

Internationella kommersiella avtal

Under ledning av Christina Ramberg och Michael Hellner.
Läs mer & boka
10
Maj

Plan- och bygglagen - bygglovsfrågor

Plan- och bygglagstiftningen har den senaste tiden ändrats i ett flertal avseenden, bl.a. i fråga om framtagandet och genomförandet av detaljplaner och vad gäll [...]
Läs mer & boka
29
Mar

Klientkommunikation och tidseffektivitet för jurister

Hur ska man prioritera och hitta rätt balans? Går det att planera en del av sin arbetstid eller är vi utlämnade åt andra hela tiden? Hur ska jag delegera uppgif [...]
Läs mer & boka
07
Mar

Efterarv

Komplikationer vid fördelning av kvarlåtenskap.
Läs mer & boka
23
Feb

Fondmarknaden 2017

Aktuellt om regelverk och praxis på fondområdet.
Läs mer & boka
22
Feb

Regelverket för fonder och fondförvaltare

Sedan många år tillbaka har regelverket i Sverige och EU haft särskilda regler för fondförvaltare som förvaltar s.k. värdepappersfonder. Utgångspunkten för den [...]
Läs mer & boka
01
Feb

Plan- och bygglagen - planfrågor

Plan- och bygglagstiftningen har den senaste tiden ändrats i ett flertal avseenden, bl.a. i fråga om framtagandet och genomförandet av detaljplaner och vad gäll [...]
Läs mer & boka
26
Jan

Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag

Att ansvara för funktionen för regelefterlevnad (compliance) i ett finansiellt företag har aldrig varit mer utmanande.
Läs mer & boka
28
Mar

Praktisk obeståndsrätt

Praktisk guide till konkurser och rekonstruktion av företag i praktiken.
Läs mer & boka
01
Jun

Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet

Genom Sveriges medlemskap i EU och genom implementeringen av EKMR har betydelsen av allmänna förvaltningsrättsliga principer i enskilda ärenden ökat.
Läs mer & boka
11
Maj

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i LOU

För att kunna ställa miljö och sociala krav i offentlig upphandling är det nödvändigt att veta hur sådana krav får ställas för att stå i överensstämmelse med de [...]
Läs mer & boka
18
Maj

Contract Drafting - the key clauses

This course will provide guidance on key clauses (and related issues) typically found in international commercial contracts in English.
Läs mer & boka
09
Mar

Skadestånd i avtalsförhållanden

Kontraktuellt skadeståndsansvar ger upphov till juridiskt och kommersiellt synnerligen viktiga frågor. I denna kurs behandlas grunderna för och omfattningen av [...]
Läs mer & boka
10
Nov

Skäligt omplaceringserbjudande (Frukostseminarium)

I samband med att ett företag genomför en neddragning eller i övrigt omstrukturerar verksamheten kan det bli aktuellt att också förändra rollen för en eller fle [...]
Läs mer & boka
11
Maj

Personuppgiftslagen (PUL) för offentliga sektorn

Kursen innehåller en grundlig genomgång av gällande rätt och syftar till att belysa ämnet från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Ett större fokus kommer [...]
Läs mer & boka
26
Apr

Penningtvätt - praktisk tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och nyheter i regelverket

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism har under senare tid blivit ett alltmer prioriterat område såväl nationellt som internationellt. Den gä [...]
Läs mer & boka
30
Mar

Offentlig upphandling från A till Ö

Kursen ger en heltäckande redovisning av de svenska upphandlingssystemen från det att en upphandling inleds till dess att kontrakt tecknas. Kursen omfattar även [...]
Läs mer & boka
23
Feb

Miljörätten i entreprenadförhållandet – samspelet mellan miljötillstånd, entreprenadkontrakt och upphandling

Miljörätten i entreprenadförhållandet behandlar de centrala reglerna inom miljölagstiftningen i sambandet mellan byggprocessen och miljötillståndet. Tidsplaneri [...]
Läs mer & boka
25
Apr

Internationell arvsrätt

Den internationella arvsrätten har varit föremål för revolutionerande förändringar i och med att EU:s nya arvsförordning trädde i kraft den 17 augusti 2015. För [...]
Läs mer & boka
15
Mar

Idrottens avtal och process – kommersiell idrottsjuridik

Inflödet av pengar i branschen har bidragit till en ökad professionalism. Att skriva avtal inom idrottsbranschen kräver därför många gånger kunskap om idrottens [...]
Läs mer & boka
21
Feb

Förvaltningsprocessen

Förvaltningsprocessrätten har fått en mer central position än tidigare och angår nu inte bara de jurister som är verksamma inom olika myndigheter utan också adv [...]
Läs mer & boka
25
Jan

Förhandla framgångsrikt med Viveca Sten

Hur förhandlar du? Hur ser egentligen en framgångsrik förhandling ut? Det finns många faktorer som avgör utgången när du sitter vid förhandlingsbordet. Viktiga [...]
Läs mer & boka
08
Mar

Exploaterings- och markanvisningsavtal

Från den 1 januari 2015 gäller nya regler om exploateringsavtal och kommunala markanvisningar. Detta område har tidigare till stora delar varit oreglerat och st [...]
Läs mer & boka
18
Maj

EU-rättslig process och metod

När mer komplexa EU-rättsliga frågeställningar dyker upp behöver jurister använda sig av en annan juridisk metod än den som traditionellt används i Sverige.
Läs mer & boka
12
Sep

Entreprenadjuridik 1

Under kursens gång kommer de olika regelsystem som är tillämpliga vid skilda entreprenadformer och vid upphandling av konsult att belysas.
Läs mer & boka
20
Sep

Dödsboförvaltning – fördjupningskurs i förvaltningen från A till Ö

Den som har till uppgift att förvalta ett dödsbo ställs ofta inför svåra frågor och parter med motstridiga intressen. Ibland är det ett bo med omfattande tillgå [...]
Läs mer & boka
31
Jan

Den nya dataskyddsförordningen

EU:s nya dataskyddsförordning antogs i april 2016. Den omfattande förordningen (173 ingresspunkter och 99 artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett [...]
Läs mer & boka
25
Apr

Civilprocessrätt – fördjupning med Lindskog och Heuman

I denna återkommande nyhetsdag behandlas nya viktiga processrättsliga avgöranden från Högsta domstolen mot bakgrund av tidigare praxis.
Läs mer & boka
16
Maj

Arbetsrätt 2

Arbetsrätt 2 är en 3-dagars fördjupningskurs som behandlar dels nyheter och pågående utredningar på arbetsrättens område, dels ett urval av specifika arbetsrätt [...]
Läs mer & boka
07
Feb

Arbetsrätt 1

Arbetsrätten och då främst anställningstryggheten och kollektivavtalens roll har diskuterats och debatterats åtskilligt under senare år.
Läs mer & boka
02
Maj

Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag

Kursen ger dig fördjupad insikt i när styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av [...]
Läs mer & boka
Kurser, nyhetsdagar och skräddarsydda utbildningar inom alla rättsområden
Se vårt kursutbud

Hur påverkas du av GDPR?

Du kan välja mellan olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.

LADDA NER ARTIKELN HÄR

GDPR.png