Facklitteratur

Håll dig uppdaterad inom ditt område. Hitta relevant facklitteratur här.

Tjänster

Hitta svar på juridiska frågeställningar och underlätta ditt dagliga arbete.

En nyhets- och temadag 18 maj

Maria Wideroth och Susanne Falk, Landahl Advokatbyrå, behandlar frågor inom projektutveckling av bostadsrätter. Dagen gästas av flera föreläsare för att belysa ämnet ur olika synvinklar.

LÄS MER & BOKA

Påbörja din testperiod!

Banner Testa Karnov

Krönika i Karnov Nyheter - författare Björn Westberg

Äntligen! Den 22 december 2015 kom det ett synnerligen intressant och för förlag och andra trycksaksköpare ekonomiskt betydelsefullt beslut från HD om den s.k. tryckerimomsen. HD klargör frågorna om rättslig grund för tryckerier att vägra återbetalning till sina kunder av för högt erlagd moms och förutsättningarna för tillämpning av principen condictio indebiti.

Nyheter från VJS/Karnov Group

Anmäl dig till Karnovs nyhetsbrev och få information om nyhetsdagar, kurser, smarta tjänster och nya boktitlar inom ditt intresseområde.

Anmäl mig!