Facklitteratur

Håll dig uppdaterad inom ditt område. Hitta relevant facklitteratur här.

Tjänster

Hitta svar på juridiska frågeställningar och underlätta ditt dagliga arbete.

En nyhetsdag den 8 december

IT-rätt 2016

Välkommen till den tolfte IT-rättsdagen! Uppdatering och fördjupning för dig som arbetar med IT-relaterade juridiska frågor. Dagen inleds med ett omfattande nyhetsblock med fokus på ny lagstiftning, rättspraxis m.m. Därefter finns det möjlighet att välja mellan olika fördjupningspass.

LÄS MER OCH BOKA

Frågan om oberoende i revision är komplicerad. Det handlar om att upprätthålla ett förtroende för att verksamheten granskas av en person som är oberoende, utan bindningar till granskningsobjekten, samtidigt som det finns ett önskemål om att revisorer ska ha gedigen sakkunskap kring de områden som ska granskas.

Läs mer

Advokat Per-Owe Arfwedson diskuterar vikten av att upphandlande myndigheter överväger att vidta kontroller för att öka kunskapen om leverantörer på marknaden, vilket kan leda till uteslutning av anbud i vissa fall och till bättre upphandlingar i allmänhet.

Nyheter från VJS/Karnov Group

Anmäl dig till Karnovs nyhetsbrev och få information om nyhetsdagar, kurser, smarta tjänster och nya boktitlar inom ditt intresseområde.

Anmäl mig!

Karnov Nyheter

Ansvarig utgivare döms för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp

Straffrätt och Litteratur/Nyhetsartiklar

Föreläggs vid vite att överlämna barn till umgänge

Familjerätt och Litteratur/Nyhetsartiklar

EU-kommissionens svar på dagens utmaningar för Unionen - arbetsprogrammet för 2017

Statsrätt, Näringsrätt, Skatterätt, Medborgarskap och utlänningslagstiftning och Litteratur/Krönikor
Mer om Karnov Nyheter