Sammanslagning av affärsbyråer
— är större alltid bättre?

  • Orsaker till sammanslagningar
  • Kommer konsolideringarna i branschen fortsätta??
  • Hur genomförs en lyckad sammanslagning?
Rätt skäl att gå ihop är att det är bra för klienterna. Om det är bra för dem är det bra för byrån
Peter Utterström